Konjugation zu «mandāre, mandō, mandāvī, mandātum»

Konjugation zu «mandāre, mandō, mandāvī, mandātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
mand‑o
mand‑e‑m
manda‑ba‑m
manda‑re‑m
manda‑b‑o
2. Pers. Sg.
manda‑s
mand‑e‑s
manda‑ba‑s
manda‑re‑s
manda‑bi‑s
3. Pers. Sg.
manda‑t
mand‑e‑t
manda‑ba‑t
manda‑re‑t
manda‑bi‑t
1. Pers. Pl.
manda‑mus
mand‑e‑mus
manda‑ba‑mus
manda‑re‑mus
manda‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
manda‑tis
mand‑e‑tis
manda‑ba‑tis
manda‑re‑tis
manda‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
manda‑nt
mand‑e‑nt
manda‑ba‑nt
manda‑re‑nt
manda‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
mand‑or
mand‑e‑r
manda‑ba‑r
manda‑re‑r
manda‑b‑or
2. Pers. Sg.
manda‑ris
mand‑e‑ris, mand‑e‑re
manda‑ba‑ris, manda‑ba‑re
manda‑re‑ris, manda‑re‑re
manda‑be‑ris, manda‑be‑re
3. Pers. Sg.
manda‑tur
mand‑e‑tur
manda‑ba‑tur
manda‑re‑tur
manda‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
manda‑mur
mand‑e‑mur
manda‑ba‑mur
manda‑re‑mur
manda‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
manda‑mini
mand‑e‑mini
manda‑ba‑mini
manda‑re‑mini
manda‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
manda‑ntur
mand‑e‑ntur
manda‑ba‑ntur
manda‑re‑ntur
manda‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
mandav‑i
mandav‑eri‑m
mandav‑era‑m
mandav‑isse‑m
mandav‑ero
2. Pers. Sg.
mandav‑isti
mandav‑eri‑s
mandav‑era‑s
mandav‑isse‑s
mandav‑eris
3. Pers. Sg.
mandav‑it
mandav‑eri‑t
mandav‑era‑t, mandarat
mandav‑isse‑t
mandav‑erit
1. Pers. Pl.
mandav‑imus
mandav‑eri‑mus
mandav‑era‑mus
mandav‑isse‑mus
mandav‑erimus
2. Pers. Pl.
mandav‑istis
mandav‑eri‑tis
mandav‑era‑tis
mandav‑isse‑tis
mandav‑eritis
3. Pers. Pl.
mandav‑erunt, mandav‑ere
mandav‑eri‑nt
mandav‑era‑nt
mandav‑isse‑nt
mandav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
mandat‑us sum
mandat‑us sim
mandat‑us eram
mandat‑us essem
mandat‑us ero
2. Pers. Sg.
mandat‑us es
mandat‑us sis
mandat‑us eras
mandat‑us esses
mandat‑us eris
3. Pers. Sg.
mandat‑us est
mandat‑us sit
mandat‑us erat
mandat‑us esset
mandat‑us erit
1. Pers. Pl.
mandat‑i sumus
mandat‑i simus
mandat‑i eramus
mandat‑i essemus
mandat‑i erimus
2. Pers. Pl.
mandat‑i estis
mandat‑i sitis
mandat‑i eratis
mandat‑i essetis
mandat‑i eritis
3. Pers. Pl.
mandat‑i sunt
mandat‑i sint
mandat‑i erant
mandat‑i essent
mandat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
mandans mandantis
Part. Fut. Akt.
mandaturus a um
Part. Perf. Pass.
mandatus a um
Gerundium
manda‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
mandandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
manda
manda‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
mandare
manda‑ri, manda‑rier
Infinitiv Perf.
mandav‑isse
mandat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
mandatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
mandat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mandans
mandans
mandans
Gen. Sg.
mandant‑is
mandant‑is
mandant‑is
Dat. Sg.
mandant‑i
mandant‑i
mandant‑i
Akk. Sg.
mandant‑em
mandant‑em
mandans
Abl. Sg.
mandant‑e
mandant‑e
mandant‑e
Nom. Pl.
mandant‑es
mandant‑es
mandant‑ia
Gen. Pl.
mandant‑ium
mandant‑ium
mandant‑ium
Dat. Pl.
mandant‑ibus
mandant‑ibus
mandant‑ibus
Akk. Pl.
mandant‑es, mandant‑is
mandant‑es, mandant‑is
mandant‑ia
Abl. Pl.
mandant‑ibus
mandant‑ibus
mandant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mandat‑us
mandat‑a
mandat‑um
Gen. Sg.
mandat‑i
mandat‑ae
mandat‑i
Dat. Sg.
mandat‑o
mandat‑ae
mandat‑o
Akk. Sg.
mandat‑um
mandat‑am
mandat‑um
Abl. Sg.
mandat‑o
mandat‑a
mandat‑o
Nom. Pl.
mandat‑i
mandat‑ae
mandat‑a
Gen. Pl.
mandat‑orum
mandat‑arum
mandat‑orum
Dat. Pl.
mandat‑is
mandat‑is
mandat‑is
Akk. Pl.
mandat‑os
mandat‑as
mandat‑a
Abl. Pl.
mandat‑is
mandat‑is
mandat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mandatur‑us
mandatur‑a
mandatur‑um
Gen. Sg.
mandatur‑i
mandatur‑ae
mandatur‑i
Dat. Sg.
mandatur‑o
mandatur‑ae
mandatur‑o
Akk. Sg.
mandatur‑um
mandatur‑am
mandatur‑um
Abl. Sg.
mandatur‑o
mandatur‑a
mandatur‑o
Nom. Pl.
mandatur‑i
mandatur‑ae
mandatur‑a
Gen. Pl.
mandatur‑orum
mandatur‑arum
mandatur‑orum
Dat. Pl.
mandatur‑is
mandatur‑is
mandatur‑is
Akk. Pl.
mandatur‑os
mandatur‑as
mandatur‑a
Abl. Pl.
mandatur‑is
mandatur‑is
mandatur‑is

Gerundium

Gen.
manda‑ndi
Dat.
manda‑ndo
Akk.
manda‑ndum
Abl.
manda‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mandand‑us
mandand‑a
mandand‑um
Gen. Sg.
mandand‑i
mandand‑ae
mandand‑i
Dat. Sg.
mandand‑o
mandand‑ae
mandand‑o
Akk. Sg.
mandand‑um
mandand‑am
mandand‑um
Abl. Sg.
mandand‑o
mandand‑a
mandand‑o
Nom. Pl.
mandand‑i
mandand‑ae
mandand‑a
Gen. Pl.
mandand‑orum
mandand‑arum
mandand‑orum
Dat. Pl.
mandand‑is
mandand‑is
mandand‑is
Akk. Pl.
mandand‑os
mandand‑as
mandand‑a
Abl. Pl.
mandand‑is
mandand‑is
mandand‑is