Konjugation zu «dēspondēre, dēspondeō, dēspopondī/despondī, dēspōnsum»

Konjugation zu «dēspondēre, dēspondeō, dēspopondī/despondī, dēspōnsum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
desponde‑o
desponde‑a‑m
desponde‑ba‑m
desponde‑re‑m
desponde‑b‑o
2. Pers. Sg.
desponde‑s
desponde‑a‑s
desponde‑ba‑s
desponde‑re‑s
desponde‑bi‑s
3. Pers. Sg.
desponde‑t
desponde‑a‑t
desponde‑ba‑t
desponde‑re‑t
desponde‑bi‑t
1. Pers. Pl.
desponde‑mus
desponde‑a‑mus
desponde‑ba‑mus
desponde‑re‑mus
desponde‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
desponde‑tis
desponde‑a‑tis
desponde‑ba‑tis
desponde‑re‑tis
desponde‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
desponde‑nt
desponde‑a‑nt
desponde‑ba‑nt
desponde‑re‑nt
desponde‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
desponde‑or
desponde‑a‑r
desponde‑ba‑r
desponde‑re‑r
desponde‑b‑or
2. Pers. Sg.
desponde‑ris
desponde‑a‑ris, desponde‑a‑re
desponde‑ba‑ris, desponde‑ba‑re
desponde‑re‑ris, desponde‑re‑re
desponde‑be‑ris, desponde‑be‑re
3. Pers. Sg.
desponde‑tur
desponde‑a‑tur
desponde‑ba‑tur
desponde‑re‑tur
desponde‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
desponde‑mur
desponde‑a‑mur
desponde‑ba‑mur
desponde‑re‑mur
desponde‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
desponde‑mini
desponde‑a‑mini
desponde‑ba‑mini
desponde‑re‑mini
desponde‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
desponde‑ntur
desponde‑a‑ntur
desponde‑ba‑ntur
desponde‑re‑ntur
desponde‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
despopond‑i, despond‑i
despopond‑eri‑m, despond‑eri‑m
despopond‑era‑m, despond‑era‑m
despopond‑isse‑m, despond‑isse‑m
despopond‑ero, despond‑ero
2. Pers. Sg.
despopond‑isti, despond‑isti
despopond‑eri‑s, despond‑eri‑s
despopond‑era‑s, despond‑era‑s
despopond‑isse‑s, despond‑isse‑s
despopond‑eris, despond‑eris
3. Pers. Sg.
despopond‑it, despond‑it
despopond‑eri‑t, despond‑eri‑t
despopond‑era‑t, despond‑era‑t
despopond‑isse‑t, despond‑isse‑t
despopond‑erit, despond‑erit
1. Pers. Pl.
despopond‑imus, despond‑imus
despopond‑eri‑mus, despond‑eri‑mus
despopond‑era‑mus, despond‑era‑mus
despopond‑isse‑mus, despond‑isse‑mus
despopond‑erimus, despond‑erimus
2. Pers. Pl.
despopond‑istis, despond‑istis
despopond‑eri‑tis, despond‑eri‑tis
despopond‑era‑tis, despond‑era‑tis
despopond‑isse‑tis, despond‑isse‑tis
despopond‑eritis, despond‑eritis
3. Pers. Pl.
despopond‑erunt, despopond‑ere, despond‑erunt, despond‑ere
despopond‑eri‑nt, despond‑eri‑nt
despopond‑era‑nt, despond‑era‑nt
despopond‑isse‑nt, despond‑isse‑nt
despopond‑erint, despond‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
despons‑us sum
despons‑us sim
despons‑us eram
despons‑us essem
despons‑us ero
2. Pers. Sg.
despons‑us es
despons‑us sis
despons‑us eras
despons‑us esses
despons‑us eris
3. Pers. Sg.
despons‑us est
despons‑us sit
despons‑us erat
despons‑us esset
despons‑us erit
1. Pers. Pl.
despons‑i sumus
despons‑i simus
despons‑i eramus
despons‑i essemus
despons‑i erimus
2. Pers. Pl.
despons‑i estis
despons‑i sitis
despons‑i eratis
despons‑i essetis
despons‑i eritis
3. Pers. Pl.
despons‑i sunt
despons‑i sint
despons‑i erant
despons‑i essent
despons‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
despondens despondentis
Part. Fut. Akt.
desponsurus a um
Part. Perf. Pass.
desponsus a um
Gerundium
desponde‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
despondendus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
desponde
desponde‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
despondere
desponde‑ri, desponde‑rier
Infinitiv Perf.
despopond‑isse, despond‑isse
despons‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
desponsur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
despons‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
despondens
despondens
despondens
Gen. Sg.
despondent‑is
despondent‑is
despondent‑is
Dat. Sg.
despondent‑i
despondent‑i
despondent‑i
Akk. Sg.
despondent‑em
despondent‑em
despondens
Abl. Sg.
despondent‑e
despondent‑e
despondent‑e
Nom. Pl.
despondent‑es
despondent‑es
despondent‑ia
Gen. Pl.
despondent‑ium
despondent‑ium
despondent‑ium
Dat. Pl.
despondent‑ibus
despondent‑ibus
despondent‑ibus
Akk. Pl.
despondent‑es, despondent‑is
despondent‑es, despondent‑is
despondent‑ia
Abl. Pl.
despondent‑ibus
despondent‑ibus
despondent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
despons‑us
despons‑a
despons‑um
Gen. Sg.
despons‑i
despons‑ae
despons‑i
Dat. Sg.
despons‑o
despons‑ae
despons‑o
Akk. Sg.
despons‑um
despons‑am
despons‑um
Abl. Sg.
despons‑o
despons‑a
despons‑o
Nom. Pl.
despons‑i
despons‑ae
despons‑a
Gen. Pl.
despons‑orum
despons‑arum
despons‑orum
Dat. Pl.
despons‑is
despons‑is
despons‑is
Akk. Pl.
despons‑os
despons‑as
despons‑a
Abl. Pl.
despons‑is
despons‑is
despons‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
desponsur‑us
desponsur‑a
desponsur‑um
Gen. Sg.
desponsur‑i
desponsur‑ae
desponsur‑i
Dat. Sg.
desponsur‑o
desponsur‑ae
desponsur‑o
Akk. Sg.
desponsur‑um
desponsur‑am
desponsur‑um
Abl. Sg.
desponsur‑o
desponsur‑a
desponsur‑o
Nom. Pl.
desponsur‑i
desponsur‑ae
desponsur‑a
Gen. Pl.
desponsur‑orum
desponsur‑arum
desponsur‑orum
Dat. Pl.
desponsur‑is
desponsur‑is
desponsur‑is
Akk. Pl.
desponsur‑os
desponsur‑as
desponsur‑a
Abl. Pl.
desponsur‑is
desponsur‑is
desponsur‑is

Gerundium

Gen.
desponde‑ndi
Dat.
desponde‑ndo
Akk.
desponde‑ndum
Abl.
desponde‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
despondend‑us
despondend‑a
despondend‑um
Gen. Sg.
despondend‑i
despondend‑ae
despondend‑i
Dat. Sg.
despondend‑o
despondend‑ae
despondend‑o
Akk. Sg.
despondend‑um
despondend‑am
despondend‑um
Abl. Sg.
despondend‑o
despondend‑a
despondend‑o
Nom. Pl.
despondend‑i
despondend‑ae
despondend‑a
Gen. Pl.
despondend‑orum
despondend‑arum
despondend‑orum
Dat. Pl.
despondend‑is
despondend‑is
despondend‑is
Akk. Pl.
despondend‑os
despondend‑as
despondend‑a
Abl. Pl.
despondend‑is
despondend‑is
despondend‑is