Konjugation zu «cessāre, cessō, cessāvī, cessātum»

Konjugation zu «cessāre, cessō, cessāvī, cessātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
cess‑o
cess‑e‑m
cessa‑ba‑m
cessa‑re‑m
cessa‑b‑o
2. Pers. Sg.
cessa‑s
cess‑e‑s
cessa‑ba‑s
cessa‑re‑s
cessa‑bi‑s
3. Pers. Sg.
cessa‑t
cess‑e‑t
cessa‑ba‑t
cessa‑re‑t
cessa‑bi‑t
1. Pers. Pl.
cessa‑mus
cess‑e‑mus
cessa‑ba‑mus
cessa‑re‑mus
cessa‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
cessa‑tis
cess‑e‑tis
cessa‑ba‑tis
cessa‑re‑tis
cessa‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
cessa‑nt
cess‑e‑nt
cessa‑ba‑nt
cessa‑re‑nt
cessa‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
cessav‑i
cessav‑eri‑m
cessav‑era‑m
cessav‑isse‑m
cessav‑ero
2. Pers. Sg.
cessav‑isti
cessav‑eri‑s
cessav‑era‑s
cessav‑isse‑s
cessav‑eris
3. Pers. Sg.
cessav‑it
cessav‑eri‑t
cessav‑era‑t
cessav‑isse‑t
cessav‑erit
1. Pers. Pl.
cessav‑imus
cessav‑eri‑mus
cessav‑era‑mus
cessav‑isse‑mus
cessav‑erimus
2. Pers. Pl.
cessav‑istis
cessav‑eri‑tis
cessav‑era‑tis
cessav‑isse‑tis
cessav‑eritis
3. Pers. Pl.
cessav‑erunt, cessav‑ere
cessav‑eri‑nt
cessav‑era‑nt
cessav‑isse‑nt
cessav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
cessat‑um est
cessat‑um sit
cessat‑um erat
cessat‑um esset
cessat‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
cessans cessantis
Part. Fut. Akt.
cessaturus a um
Part. Perf. Pass.
cessat‑um
Gerundium
cessa‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
cessa‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
cessa
cessa‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
cessare
cessa‑ri, cessa‑rier
Infinitiv Perf.
cessav‑isse
cessat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
cessatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
cessat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
cessans
cessans
cessans
Gen. Sg.
cessant‑is
cessant‑is
cessant‑is
Dat. Sg.
cessant‑i
cessant‑i
cessant‑i
Akk. Sg.
cessant‑em
cessant‑em
cessans
Abl. Sg.
cessant‑e
cessant‑e
cessant‑e
Nom. Pl.
cessant‑es
cessant‑es
cessant‑ia
Gen. Pl.
cessant‑ium
cessant‑ium
cessant‑ium
Dat. Pl.
cessant‑ibus
cessant‑ibus
cessant‑ibus
Akk. Pl.
cessant‑es, cessant‑is
cessant‑es, cessant‑is
cessant‑ia
Abl. Pl.
cessant‑ibus
cessant‑ibus
cessant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
cessat‑us
cessat‑a
cessat‑um
Gen. Sg.
cessat‑i
cessat‑ae
cessat‑i
Dat. Sg.
cessat‑o
cessat‑ae
cessat‑o
Akk. Sg.
cessat‑um
cessat‑am
cessat‑um
Abl. Sg.
cessat‑o
cessat‑a
cessat‑o
Nom. Pl.
cessat‑i
cessat‑ae
cessat‑a
Gen. Pl.
cessat‑orum
cessat‑arum
cessat‑orum
Dat. Pl.
cessat‑is
cessat‑is
cessat‑is
Akk. Pl.
cessat‑os
cessat‑as
cessat‑a
Abl. Pl.
cessat‑is
cessat‑is
cessat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
cessatur‑us
cessatur‑a
cessatur‑um
Gen. Sg.
cessatur‑i
cessatur‑ae
cessatur‑i
Dat. Sg.
cessatur‑o
cessatur‑ae
cessatur‑o
Akk. Sg.
cessatur‑um
cessatur‑am
cessatur‑um
Abl. Sg.
cessatur‑o
cessatur‑a
cessatur‑o
Nom. Pl.
cessatur‑i
cessatur‑ae
cessatur‑a
Gen. Pl.
cessatur‑orum
cessatur‑arum
cessatur‑orum
Dat. Pl.
cessatur‑is
cessatur‑is
cessatur‑is
Akk. Pl.
cessatur‑os
cessatur‑as
cessatur‑a
Abl. Pl.
cessatur‑is
cessatur‑is
cessatur‑is

Gerundium

Gen.
cessa‑ndi
Dat.
cessa‑ndo
Akk.
cessa‑ndum
Abl.
cessa‑ndo