Deklination zu «mīlitāris mīlitāre»

Deklination zu «mīlitāris mīlitāre»

Adverbien

Adverb Positiv
militar‑iter
Adverb Komparativ
Adverb Superlativ

Deklination

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
militar‑is
militar‑is
militar‑e
Gen. Sg.
militar‑is
militar‑is
militar‑is
Dat. Sg.
militar‑i
militar‑i
militar‑i
Akk. Sg.
militar‑em
militar‑em
militar‑e
Abl. Sg.
militar‑i
militar‑i
militar‑i
Nom. Pl.
militar‑es
militar‑es
militar‑ia
Gen. Pl.
militar‑ium
militar‑ium
militar‑ium
Dat. Pl.
militar‑ibus
militar‑ibus
militar‑ibus
Akk. Pl.
militar‑es
militar‑es
militar‑ia
Abl. Pl.
militar‑ibus
militar‑ibus
militar‑ibus

Deklination Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
militar‑ior
militar‑ior
militar‑ius
Gen. Sg.
militar‑ior‑is
militar‑ior‑is
militar‑ior‑is
Dat. Sg.
militar‑ior‑i
militar‑ior‑i
militar‑ior‑i
Akk. Sg.
militar‑ior‑em
militar‑ior‑em
militar‑ius
Abl. Sg.
militar‑ior‑e
militar‑ior‑e
militar‑ior‑e
Nom. Pl.
militar‑ior‑es
militar‑ior‑es
militar‑ior‑a
Gen. Pl.
militar‑ior‑um
militar‑ior‑um
militar‑ior‑um
Dat. Pl.
militar‑ior‑ibus
militar‑ior‑ibus
militar‑ior‑ibus
Akk. Pl.
militar‑ior‑es
militar‑ior‑es
militar‑ior‑a
Abl. Pl.
militar‑ior‑ibus
militar‑ior‑ibus
militar‑ior‑ibus