Konjugation zu «antecapere, antecapiō, antecēpī, antecaptum»

Konjugation zu «antecapere, antecapiō, antecēpī, antecaptum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
antecapi‑o
antecapi‑a‑m
antecapi‑eba‑m
antecape‑re‑m
antecapi‑a‑m
2. Pers. Sg.
antecapi‑s
antecapi‑a‑s
antecapi‑eba‑s
antecape‑re‑s
antecapi‑e‑s
3. Pers. Sg.
antecapi‑t
antecapi‑a‑t
antecapi‑eba‑t
antecape‑re‑t
antecapi‑e‑t
1. Pers. Pl.
antecapi‑mus
antecapi‑a‑mus
antecapi‑eba‑mus
antecape‑re‑mus
antecapi‑e‑mus
2. Pers. Pl.
antecapi‑tis
antecapi‑a‑tis
antecapi‑eba‑tis
antecape‑re‑tis
antecapi‑e‑tis
3. Pers. Pl.
antecapi‑u‑nt
antecapi‑a‑nt
antecapi‑eba‑nt
antecape‑re‑nt
antecapi‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
antecapi‑or
antecapi‑a‑r
antecapi‑eba‑r
antecape‑re‑r
antecapi‑a‑r
2. Pers. Sg.
antecape‑ris
antecapi‑a‑ris, antecapi‑a‑re
antecapi‑eba‑ris, antecapi‑eba‑re
antecape‑re‑ris, antecape‑re‑re
antecapi‑e‑ris, antecapi‑e‑re
3. Pers. Sg.
antecapi‑tur
antecapi‑a‑tur
antecapi‑eba‑tur
antecape‑re‑tur
antecapi‑e‑tur
1. Pers. Pl.
antecapi‑mur
antecapi‑a‑mur
antecapi‑eba‑mur
antecape‑re‑mur
antecapi‑e‑mur
2. Pers. Pl.
antecapi‑mini
antecapi‑a‑mini
antecapi‑eba‑mini
antecape‑re‑mini
antecapi‑e‑mini
3. Pers. Pl.
antecapi‑u‑ntur
antecapi‑a‑ntur
antecapi‑eba‑ntur
antecape‑re‑ntur
antecapi‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
antecep‑i
antecep‑eri‑m
antecep‑era‑m
antecep‑isse‑m
antecep‑ero
2. Pers. Sg.
antecep‑isti
antecep‑eri‑s
antecep‑era‑s
antecep‑isse‑s
antecep‑eris
3. Pers. Sg.
antecep‑it
antecep‑eri‑t
antecep‑era‑t
antecep‑isse‑t
antecep‑erit
1. Pers. Pl.
antecep‑imus
antecep‑eri‑mus
antecep‑era‑mus
antecep‑isse‑mus
antecep‑erimus
2. Pers. Pl.
antecep‑istis
antecep‑eri‑tis
antecep‑era‑tis
antecep‑isse‑tis
antecep‑eritis
3. Pers. Pl.
antecep‑erunt, antecep‑ere
antecep‑eri‑nt
antecep‑era‑nt
antecep‑isse‑nt
antecep‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
antecapt‑us sum
antecapt‑us sim
antecapt‑us eram
antecapt‑us essem
antecapt‑us ero
2. Pers. Sg.
antecapt‑us es
antecapt‑us sis
antecapt‑us eras
antecapt‑us esses
antecapt‑us eris
3. Pers. Sg.
antecapt‑us est
antecapt‑us sit
antecapt‑us erat
antecapt‑us esset
antecapt‑us erit
1. Pers. Pl.
antecapt‑i sumus
antecapt‑i simus
antecapt‑i eramus
antecapt‑i essemus
antecapt‑i erimus
2. Pers. Pl.
antecapt‑i estis
antecapt‑i sitis
antecapt‑i eratis
antecapt‑i essetis
antecapt‑i eritis
3. Pers. Pl.
antecapt‑i sunt
antecapt‑i sint
antecapt‑i erant
antecapt‑i essent
antecapt‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
antecapiens antecapientis
Part. Fut. Akt.
antecapturus a um
Part. Perf. Pass.
antecaptus a um
Gerundium
antecapi‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
antecapiendus a um, antecapiundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
antecape
antecapi‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
antecapere
antecap‑i, antecap‑ier
Infinitiv Perf.
antecep‑isse
antecapt‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
antecaptur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
antecapt‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
antecap‑i‑ens
antecap‑i‑ens
antecap‑i‑ens
Gen. Sg.
antecap‑i‑ent‑is
antecap‑i‑ent‑is
antecap‑i‑ent‑is
Dat. Sg.
antecap‑i‑ent‑i
antecap‑i‑ent‑i
antecap‑i‑ent‑i
Akk. Sg.
antecap‑i‑ent‑em
antecap‑i‑ent‑em
antecap‑i‑ens
Abl. Sg.
antecap‑i‑ent‑e
antecap‑i‑ent‑e
antecap‑i‑ent‑e
Nom. Pl.
antecap‑i‑ent‑es
antecap‑i‑ent‑es
antecap‑i‑ent‑ia
Gen. Pl.
antecap‑i‑ent‑ium
antecap‑i‑ent‑ium
antecap‑i‑ent‑ium
Dat. Pl.
antecap‑i‑ent‑ibus
antecap‑i‑ent‑ibus
antecap‑i‑ent‑ibus
Akk. Pl.
antecap‑i‑ent‑es, antecap‑i‑ent‑is
antecap‑i‑ent‑es, antecap‑i‑ent‑is
antecap‑i‑ent‑ia
Abl. Pl.
antecap‑i‑ent‑ibus
antecap‑i‑ent‑ibus
antecap‑i‑ent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
antecapt‑us
antecapt‑a
antecapt‑um
Gen. Sg.
antecapt‑i
antecapt‑ae
antecapt‑i
Dat. Sg.
antecapt‑o
antecapt‑ae
antecapt‑o
Akk. Sg.
antecapt‑um
antecapt‑am
antecapt‑um
Abl. Sg.
antecapt‑o
antecapt‑a
antecapt‑o
Nom. Pl.
antecapt‑i
antecapt‑ae
antecapt‑a
Gen. Pl.
antecapt‑orum
antecapt‑arum
antecapt‑orum
Dat. Pl.
antecapt‑is
antecapt‑is
antecapt‑is
Akk. Pl.
antecapt‑os
antecapt‑as
antecapt‑a
Abl. Pl.
antecapt‑is
antecapt‑is
antecapt‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
antecaptur‑us
antecaptur‑a
antecaptur‑um
Gen. Sg.
antecaptur‑i
antecaptur‑ae
antecaptur‑i
Dat. Sg.
antecaptur‑o
antecaptur‑ae
antecaptur‑o
Akk. Sg.
antecaptur‑um
antecaptur‑am
antecaptur‑um
Abl. Sg.
antecaptur‑o
antecaptur‑a
antecaptur‑o
Nom. Pl.
antecaptur‑i
antecaptur‑ae
antecaptur‑a
Gen. Pl.
antecaptur‑orum
antecaptur‑arum
antecaptur‑orum
Dat. Pl.
antecaptur‑is
antecaptur‑is
antecaptur‑is
Akk. Pl.
antecaptur‑os
antecaptur‑as
antecaptur‑a
Abl. Pl.
antecaptur‑is
antecaptur‑is
antecaptur‑is

Gerundium

Gen.
antecapi‑e‑ndi
Dat.
antecapi‑e‑ndo
Akk.
antecapi‑e‑ndum
Abl.
antecapi‑e‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
antecapi‑end‑us, antecapiund‑us
antecapi‑end‑a, antecapiund‑a
antecapi‑end‑um, antecapiund‑um
Gen. Sg.
antecapi‑end‑i, antecapiund‑i
antecapi‑end‑ae, antecapiund‑ae
antecapi‑end‑i, antecapiund‑i
Dat. Sg.
antecapi‑end‑o, antecapiund‑o
antecapi‑end‑ae, antecapiund‑ae
antecapi‑end‑o, antecapiund‑o
Akk. Sg.
antecapi‑end‑um, antecapiund‑um
antecapi‑end‑am, antecapiund‑am
antecapi‑end‑um, antecapiund‑um
Abl. Sg.
antecapi‑end‑o, antecapiund‑o
antecapi‑end‑a, antecapiund‑a
antecapi‑end‑o, antecapiund‑o
Nom. Pl.
antecapi‑end‑i, antecapiund‑i
antecapi‑end‑ae, antecapiund‑ae
antecapi‑end‑a, antecapiund‑a
Gen. Pl.
antecapi‑end‑orum, antecapiund‑orum
antecapi‑end‑arum, antecapiund‑arum
antecapi‑end‑orum, antecapiund‑orum
Dat. Pl.
antecapi‑end‑is, antecapiund‑is
antecapi‑end‑is, antecapiund‑is
antecapi‑end‑is, antecapiund‑is
Akk. Pl.
antecapi‑end‑os, antecapiund‑os
antecapi‑end‑as, antecapiund‑as
antecapi‑end‑a, antecapiund‑a
Abl. Pl.
antecapi‑end‑is, antecapiund‑is
antecapi‑end‑is, antecapiund‑is
antecapi‑end‑is, antecapiund‑is