Deklination zu «conventus -ūs, m»

Deklination zu «conventus -ūs, m»

Deklination

Latein bestimmter Artikel unbestimmter Artikel
Nom. Sg.
convent‑us
die Zusammenkunft
eine Zusammenkunft
Gen. Sg.
convent‑us
der Zusammenkunft
einer Zusammenkunft
Dat. Sg.
convent‑ui
der Zusammenkunft
einer Zusammenkunft
Akk. Sg.
convent‑um
die Zusammenkunft
eine Zusammenkunft
Abl. Sg.
ex convent‑u
aus der Zusammenkunft
aus einer Zusammenkunft
Nom. Pl.
convent‑us
die Zusammenkünfte
Zusammenkünfte
Gen. Pl.
convent‑uum
der Zusammenkünfte
Zusammenkünfte
Dat. Pl.
convent‑ibus
den Zusammenkünften
Zusammenkünften
Akk. Pl.
convent‑us
die Zusammenkünfte
Zusammenkünfte
Abl. Pl.
ex convent‑ibus
aus den Zusammenkünften
aus Zusammenkünften