Konjugation zu «mūgīre, mūgiō, mūgīvī, mūgītum»

Konjugation zu «mūgīre, mūgiō, mūgīvī, mūgītum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
mugi‑o
mugi‑a‑m
mugi‑eba‑m
mugi‑re‑m
mugi‑a‑m
2. Pers. Sg.
mugi‑s
mugi‑a‑s
mugi‑eba‑s
mugi‑re‑s
mugi‑e‑s
3. Pers. Sg.
mugi‑t
mugi‑a‑t
mugi‑eba‑t
mugi‑re‑t
mugi‑e‑t
1. Pers. Pl.
mugi‑mus
mugi‑a‑mus
mugi‑eba‑mus
mugi‑re‑mus
mugi‑e‑mus
2. Pers. Pl.
mugi‑tis
mugi‑a‑tis
mugi‑eba‑tis
mugi‑re‑tis
mugi‑e‑tis
3. Pers. Pl.
mugi‑u‑nt
mugi‑a‑nt
mugi‑eba‑nt
mugi‑re‑nt
mugi‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
mugi‑or
mugi‑a‑r
mugi‑eba‑r
mugi‑re‑r
mugi‑a‑r
2. Pers. Sg.
mugi‑ris
mugi‑a‑ris, mugi‑a‑re
mugi‑eba‑ris, mugi‑eba‑re
mugi‑re‑ris, mugi‑re‑re
mugi‑e‑ris, mugi‑e‑re
3. Pers. Sg.
mugi‑tur
mugi‑a‑tur
mugi‑eba‑tur
mugi‑re‑tur
mugi‑e‑tur
1. Pers. Pl.
mugi‑mur
mugi‑a‑mur
mugi‑eba‑mur
mugi‑re‑mur
mugi‑e‑mur
2. Pers. Pl.
mugi‑mini
mugi‑a‑mini
mugi‑eba‑mini
mugi‑re‑mini
mugi‑e‑mini
3. Pers. Pl.
mugi‑u‑ntur
mugi‑a‑ntur
mugi‑eba‑ntur
mugi‑re‑ntur
mugi‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
mugiv‑i
mugiv‑eri‑m
mugiv‑era‑m
mugiv‑isse‑m
mugiv‑ero
2. Pers. Sg.
mugiv‑isti
mugiv‑eri‑s
mugiv‑era‑s
mugiv‑isse‑s
mugiv‑eris
3. Pers. Sg.
mugiv‑it, mugiit
mugiv‑eri‑t
mugiv‑era‑t
mugiv‑isse‑t
mugiv‑erit
1. Pers. Pl.
mugiv‑imus
mugiv‑eri‑mus
mugiv‑era‑mus
mugiv‑isse‑mus
mugiv‑erimus
2. Pers. Pl.
mugiv‑istis
mugiv‑eri‑tis
mugiv‑era‑tis
mugiv‑isse‑tis
mugiv‑eritis
3. Pers. Pl.
mugiv‑erunt, mugiv‑ere
mugiv‑eri‑nt
mugiv‑era‑nt
mugiv‑isse‑nt
mugiv‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
mugit‑us sum
mugit‑us sim
mugit‑us eram
mugit‑us essem
mugit‑us ero
2. Pers. Sg.
mugit‑us es
mugit‑us sis
mugit‑us eras
mugit‑us esses
mugit‑us eris
3. Pers. Sg.
mugit‑us est
mugit‑us sit
mugit‑us erat
mugit‑us esset
mugit‑us erit
1. Pers. Pl.
mugit‑i sumus
mugit‑i simus
mugit‑i eramus
mugit‑i essemus
mugit‑i erimus
2. Pers. Pl.
mugit‑i estis
mugit‑i sitis
mugit‑i eratis
mugit‑i essetis
mugit‑i eritis
3. Pers. Pl.
mugit‑i sunt
mugit‑i sint
mugit‑i erant
mugit‑i essent
mugit‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
mugiens mugientis
Part. Fut. Akt.
mugiturus a um
Part. Perf. Pass.
mugitus a um
Gerundium
mugi‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
mugiendus a um, mugiundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
mugi
mugi‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
mugire
mugi‑ri, mugi‑rier
Infinitiv Perf.
mugiv‑isse
mugit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
mugitur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
mugit‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mugi‑ens
mugi‑ens
mugi‑ens
Gen. Sg.
mugi‑ent‑is
mugi‑ent‑is
mugi‑ent‑is
Dat. Sg.
mugi‑ent‑i
mugi‑ent‑i
mugi‑ent‑i
Akk. Sg.
mugi‑ent‑em
mugi‑ent‑em
mugi‑ens
Abl. Sg.
mugi‑ent‑e
mugi‑ent‑e
mugi‑ent‑e
Nom. Pl.
mugi‑ent‑es
mugi‑ent‑es
mugi‑ent‑ia
Gen. Pl.
mugi‑ent‑ium
mugi‑ent‑ium
mugi‑ent‑ium
Dat. Pl.
mugi‑ent‑ibus
mugi‑ent‑ibus
mugi‑ent‑ibus
Akk. Pl.
mugi‑ent‑es, mugi‑ent‑is
mugi‑ent‑es, mugi‑ent‑is
mugi‑ent‑ia
Abl. Pl.
mugi‑ent‑ibus
mugi‑ent‑ibus
mugi‑ent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mugit‑us
mugit‑a
mugit‑um
Gen. Sg.
mugit‑i
mugit‑ae
mugit‑i
Dat. Sg.
mugit‑o
mugit‑ae
mugit‑o
Akk. Sg.
mugit‑um
mugit‑am
mugit‑um
Abl. Sg.
mugit‑o
mugit‑a
mugit‑o
Nom. Pl.
mugit‑i
mugit‑ae
mugit‑a
Gen. Pl.
mugit‑orum
mugit‑arum
mugit‑orum
Dat. Pl.
mugit‑is
mugit‑is
mugit‑is
Akk. Pl.
mugit‑os
mugit‑as
mugit‑a
Abl. Pl.
mugit‑is
mugit‑is
mugit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mugitur‑us
mugitur‑a
mugitur‑um
Gen. Sg.
mugitur‑i
mugitur‑ae
mugitur‑i
Dat. Sg.
mugitur‑o
mugitur‑ae
mugitur‑o
Akk. Sg.
mugitur‑um
mugitur‑am
mugitur‑um
Abl. Sg.
mugitur‑o
mugitur‑a
mugitur‑o
Nom. Pl.
mugitur‑i
mugitur‑ae
mugitur‑a
Gen. Pl.
mugitur‑orum
mugitur‑arum
mugitur‑orum
Dat. Pl.
mugitur‑is
mugitur‑is
mugitur‑is
Akk. Pl.
mugitur‑os
mugitur‑as
mugitur‑a
Abl. Pl.
mugitur‑is
mugitur‑is
mugitur‑is

Gerundium

Gen.
mugi‑e‑ndi
Dat.
mugi‑e‑ndo
Akk.
mugi‑e‑ndum
Abl.
mugi‑e‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mugi‑end‑us, mugiund‑us
mugi‑end‑a, mugiund‑a
mugi‑end‑um, mugiund‑um
Gen. Sg.
mugi‑end‑i, mugiund‑i
mugi‑end‑ae, mugiund‑ae
mugi‑end‑i, mugiund‑i
Dat. Sg.
mugi‑end‑o, mugiund‑o
mugi‑end‑ae, mugiund‑ae
mugi‑end‑o, mugiund‑o
Akk. Sg.
mugi‑end‑um, mugiund‑um
mugi‑end‑am, mugiund‑am
mugi‑end‑um, mugiund‑um
Abl. Sg.
mugi‑end‑o, mugiund‑o
mugi‑end‑a, mugiund‑a
mugi‑end‑o, mugiund‑o
Nom. Pl.
mugi‑end‑i, mugiund‑i
mugi‑end‑ae, mugiund‑ae
mugi‑end‑a, mugiund‑a
Gen. Pl.
mugi‑end‑orum, mugiund‑orum
mugi‑end‑arum, mugiund‑arum
mugi‑end‑orum, mugiund‑orum
Dat. Pl.
mugi‑end‑is, mugiund‑is
mugi‑end‑is, mugiund‑is
mugi‑end‑is, mugiund‑is
Akk. Pl.
mugi‑end‑os, mugiund‑os
mugi‑end‑as, mugiund‑as
mugi‑end‑a, mugiund‑a
Abl. Pl.
mugi‑end‑is, mugiund‑is
mugi‑end‑is, mugiund‑is
mugi‑end‑is, mugiund‑is