Konjugation zu «invocāre, invocō, invocāvī, invocātum»

Konjugation zu «invocāre, invocō, invocāvī, invocātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
invoc‑o
invoc‑e‑m
invoca‑ba‑m
invoca‑re‑m
invoca‑b‑o
2. Pers. Sg.
invoca‑s
invoc‑e‑s
invoca‑ba‑s
invoca‑re‑s
invoca‑bi‑s
3. Pers. Sg.
invoca‑t
invoc‑e‑t
invoca‑ba‑t
invoca‑re‑t
invoca‑bi‑t
1. Pers. Pl.
invoca‑mus
invoc‑e‑mus
invoca‑ba‑mus
invoca‑re‑mus
invoca‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
invoca‑tis
invoc‑e‑tis
invoca‑ba‑tis
invoca‑re‑tis
invoca‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
invoca‑nt
invoc‑e‑nt
invoca‑ba‑nt
invoca‑re‑nt
invoca‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
invoc‑or
invoc‑e‑r
invoca‑ba‑r
invoca‑re‑r
invoca‑b‑or
2. Pers. Sg.
invoca‑ris
invoc‑e‑ris, invoc‑e‑re
invoca‑ba‑ris, invoca‑ba‑re
invoca‑re‑ris, invoca‑re‑re
invoca‑be‑ris, invoca‑be‑re
3. Pers. Sg.
invoca‑tur
invoc‑e‑tur
invoca‑ba‑tur
invoca‑re‑tur
invoca‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
invoca‑mur
invoc‑e‑mur
invoca‑ba‑mur
invoca‑re‑mur
invoca‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
invoca‑mini
invoc‑e‑mini
invoca‑ba‑mini
invoca‑re‑mini
invoca‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
invoca‑ntur
invoc‑e‑ntur
invoca‑ba‑ntur
invoca‑re‑ntur
invoca‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
invocav‑i
invocav‑eri‑m
invocav‑era‑m
invocav‑isse‑m
invocav‑ero
2. Pers. Sg.
invocav‑isti
invocav‑eri‑s
invocav‑era‑s
invocav‑isse‑s
invocav‑eris
3. Pers. Sg.
invocav‑it
invocav‑eri‑t
invocav‑era‑t
invocav‑isse‑t
invocav‑erit
1. Pers. Pl.
invocav‑imus
invocav‑eri‑mus
invocav‑era‑mus
invocav‑isse‑mus
invocav‑erimus
2. Pers. Pl.
invocav‑istis
invocav‑eri‑tis
invocav‑era‑tis
invocav‑isse‑tis
invocav‑eritis
3. Pers. Pl.
invocav‑erunt, invocav‑ere
invocav‑eri‑nt
invocav‑era‑nt
invocav‑isse‑nt
invocav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
invocat‑us sum
invocat‑us sim
invocat‑us eram
invocat‑us essem
invocat‑us ero
2. Pers. Sg.
invocat‑us es
invocat‑us sis
invocat‑us eras
invocat‑us esses
invocat‑us eris
3. Pers. Sg.
invocat‑us est
invocat‑us sit
invocat‑us erat
invocat‑us esset
invocat‑us erit
1. Pers. Pl.
invocat‑i sumus
invocat‑i simus
invocat‑i eramus
invocat‑i essemus
invocat‑i erimus
2. Pers. Pl.
invocat‑i estis
invocat‑i sitis
invocat‑i eratis
invocat‑i essetis
invocat‑i eritis
3. Pers. Pl.
invocat‑i sunt
invocat‑i sint
invocat‑i erant
invocat‑i essent
invocat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
invocans invocantis
Part. Fut. Akt.
invocaturus a um
Part. Perf. Pass.
invocatus a um
Gerundium
invoca‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
invocandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
invoca
invoca‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
invocare
invoca‑ri, invoca‑rier
Infinitiv Perf.
invocav‑isse
invocat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
invocatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
invocat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
invocans
invocans
invocans
Gen. Sg.
invocant‑is
invocant‑is
invocant‑is
Dat. Sg.
invocant‑i
invocant‑i
invocant‑i
Akk. Sg.
invocant‑em
invocant‑em
invocans
Abl. Sg.
invocant‑e
invocant‑e
invocant‑e
Nom. Pl.
invocant‑es
invocant‑es
invocant‑ia
Gen. Pl.
invocant‑ium
invocant‑ium
invocant‑ium
Dat. Pl.
invocant‑ibus
invocant‑ibus
invocant‑ibus
Akk. Pl.
invocant‑es, invocant‑is
invocant‑es, invocant‑is
invocant‑ia
Abl. Pl.
invocant‑ibus
invocant‑ibus
invocant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
invocat‑us
invocat‑a
invocat‑um
Gen. Sg.
invocat‑i
invocat‑ae
invocat‑i
Dat. Sg.
invocat‑o
invocat‑ae
invocat‑o
Akk. Sg.
invocat‑um
invocat‑am
invocat‑um
Abl. Sg.
invocat‑o
invocat‑a
invocat‑o
Nom. Pl.
invocat‑i
invocat‑ae
invocat‑a
Gen. Pl.
invocat‑orum
invocat‑arum
invocat‑orum
Dat. Pl.
invocat‑is
invocat‑is
invocat‑is
Akk. Pl.
invocat‑os
invocat‑as
invocat‑a
Abl. Pl.
invocat‑is
invocat‑is
invocat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
invocatur‑us
invocatur‑a
invocatur‑um
Gen. Sg.
invocatur‑i
invocatur‑ae
invocatur‑i
Dat. Sg.
invocatur‑o
invocatur‑ae
invocatur‑o
Akk. Sg.
invocatur‑um
invocatur‑am
invocatur‑um
Abl. Sg.
invocatur‑o
invocatur‑a
invocatur‑o
Nom. Pl.
invocatur‑i
invocatur‑ae
invocatur‑a
Gen. Pl.
invocatur‑orum
invocatur‑arum
invocatur‑orum
Dat. Pl.
invocatur‑is
invocatur‑is
invocatur‑is
Akk. Pl.
invocatur‑os
invocatur‑as
invocatur‑a
Abl. Pl.
invocatur‑is
invocatur‑is
invocatur‑is

Gerundium

Gen.
invoca‑ndi
Dat.
invoca‑ndo
Akk.
invoca‑ndum
Abl.
invoca‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
invocand‑us
invocand‑a
invocand‑um
Gen. Sg.
invocand‑i
invocand‑ae
invocand‑i
Dat. Sg.
invocand‑o
invocand‑ae
invocand‑o
Akk. Sg.
invocand‑um
invocand‑am
invocand‑um
Abl. Sg.
invocand‑o
invocand‑a
invocand‑o
Nom. Pl.
invocand‑i
invocand‑ae
invocand‑a
Gen. Pl.
invocand‑orum
invocand‑arum
invocand‑orum
Dat. Pl.
invocand‑is
invocand‑is
invocand‑is
Akk. Pl.
invocand‑os
invocand‑as
invocand‑a
Abl. Pl.
invocand‑is
invocand‑is
invocand‑is