Konjugation zu «lapidāre, lapidō, lapidāvī, lapidātum»

Konjugation zu «lapidāre, lapidō, lapidāvī, lapidātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
lapid‑o
lapid‑e‑m
lapida‑ba‑m
lapida‑re‑m
lapida‑b‑o
2. Pers. Sg.
lapida‑s
lapid‑e‑s
lapida‑ba‑s
lapida‑re‑s
lapida‑bi‑s
3. Pers. Sg.
lapida‑t
lapid‑e‑t
lapida‑ba‑t
lapida‑re‑t
lapida‑bi‑t
1. Pers. Pl.
lapida‑mus
lapid‑e‑mus
lapida‑ba‑mus
lapida‑re‑mus
lapida‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
lapida‑tis
lapid‑e‑tis
lapida‑ba‑tis
lapida‑re‑tis
lapida‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
lapida‑nt
lapid‑e‑nt
lapida‑ba‑nt
lapida‑re‑nt
lapida‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
lapid‑or
lapid‑e‑r
lapida‑ba‑r
lapida‑re‑r
lapida‑b‑or
2. Pers. Sg.
lapida‑ris
lapid‑e‑ris, lapid‑e‑re
lapida‑ba‑ris, lapida‑ba‑re
lapida‑re‑ris, lapida‑re‑re
lapida‑be‑ris, lapida‑be‑re
3. Pers. Sg.
lapida‑tur
lapid‑e‑tur
lapida‑ba‑tur
lapida‑re‑tur
lapida‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
lapida‑mur
lapid‑e‑mur
lapida‑ba‑mur
lapida‑re‑mur
lapida‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
lapida‑mini
lapid‑e‑mini
lapida‑ba‑mini
lapida‑re‑mini
lapida‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
lapida‑ntur
lapid‑e‑ntur
lapida‑ba‑ntur
lapida‑re‑ntur
lapida‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
lapidav‑i
lapidav‑eri‑m
lapidav‑era‑m
lapidav‑isse‑m
lapidav‑ero
2. Pers. Sg.
lapidav‑isti
lapidav‑eri‑s
lapidav‑era‑s
lapidav‑isse‑s
lapidav‑eris
3. Pers. Sg.
lapidav‑it
lapidav‑eri‑t
lapidav‑era‑t
lapidav‑isse‑t
lapidav‑erit
1. Pers. Pl.
lapidav‑imus
lapidav‑eri‑mus
lapidav‑era‑mus
lapidav‑isse‑mus
lapidav‑erimus
2. Pers. Pl.
lapidav‑istis
lapidav‑eri‑tis
lapidav‑era‑tis
lapidav‑isse‑tis
lapidav‑eritis
3. Pers. Pl.
lapidav‑erunt, lapidav‑ere
lapidav‑eri‑nt
lapidav‑era‑nt
lapidav‑isse‑nt
lapidav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
lapidat‑us sum
lapidat‑us sim
lapidat‑us eram
lapidat‑us essem
lapidat‑us ero
2. Pers. Sg.
lapidat‑us es
lapidat‑us sis
lapidat‑us eras
lapidat‑us esses
lapidat‑us eris
3. Pers. Sg.
lapidat‑us est
lapidat‑us sit
lapidat‑us erat
lapidat‑us esset
lapidat‑us erit
1. Pers. Pl.
lapidat‑i sumus
lapidat‑i simus
lapidat‑i eramus
lapidat‑i essemus
lapidat‑i erimus
2. Pers. Pl.
lapidat‑i estis
lapidat‑i sitis
lapidat‑i eratis
lapidat‑i essetis
lapidat‑i eritis
3. Pers. Pl.
lapidat‑i sunt
lapidat‑i sint
lapidat‑i erant
lapidat‑i essent
lapidat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
lapidans lapidantis
Part. Fut. Akt.
lapidaturus a um
Part. Perf. Pass.
lapidatus a um
Gerundium
lapida‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
lapidandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
lapida
lapida‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
lapidare
lapida‑ri, lapida‑rier
Infinitiv Perf.
lapidav‑isse
lapidat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
lapidatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
lapidat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
lapidans
lapidans
lapidans
Gen. Sg.
lapidant‑is
lapidant‑is
lapidant‑is
Dat. Sg.
lapidant‑i
lapidant‑i
lapidant‑i
Akk. Sg.
lapidant‑em
lapidant‑em
lapidans
Abl. Sg.
lapidant‑e
lapidant‑e
lapidant‑e
Nom. Pl.
lapidant‑es
lapidant‑es
lapidant‑ia
Gen. Pl.
lapidant‑ium
lapidant‑ium
lapidant‑ium
Dat. Pl.
lapidant‑ibus
lapidant‑ibus
lapidant‑ibus
Akk. Pl.
lapidant‑es, lapidant‑is
lapidant‑es, lapidant‑is
lapidant‑ia
Abl. Pl.
lapidant‑ibus
lapidant‑ibus
lapidant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
lapidat‑us
lapidat‑a
lapidat‑um
Gen. Sg.
lapidat‑i
lapidat‑ae
lapidat‑i
Dat. Sg.
lapidat‑o
lapidat‑ae
lapidat‑o
Akk. Sg.
lapidat‑um
lapidat‑am
lapidat‑um
Abl. Sg.
lapidat‑o
lapidat‑a
lapidat‑o
Nom. Pl.
lapidat‑i
lapidat‑ae
lapidat‑a
Gen. Pl.
lapidat‑orum
lapidat‑arum
lapidat‑orum
Dat. Pl.
lapidat‑is
lapidat‑is
lapidat‑is
Akk. Pl.
lapidat‑os
lapidat‑as
lapidat‑a
Abl. Pl.
lapidat‑is
lapidat‑is
lapidat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
lapidatur‑us
lapidatur‑a
lapidatur‑um
Gen. Sg.
lapidatur‑i
lapidatur‑ae
lapidatur‑i
Dat. Sg.
lapidatur‑o
lapidatur‑ae
lapidatur‑o
Akk. Sg.
lapidatur‑um
lapidatur‑am
lapidatur‑um
Abl. Sg.
lapidatur‑o
lapidatur‑a
lapidatur‑o
Nom. Pl.
lapidatur‑i
lapidatur‑ae
lapidatur‑a
Gen. Pl.
lapidatur‑orum
lapidatur‑arum
lapidatur‑orum
Dat. Pl.
lapidatur‑is
lapidatur‑is
lapidatur‑is
Akk. Pl.
lapidatur‑os
lapidatur‑as
lapidatur‑a
Abl. Pl.
lapidatur‑is
lapidatur‑is
lapidatur‑is

Gerundium

Gen.
lapida‑ndi
Dat.
lapida‑ndo
Akk.
lapida‑ndum
Abl.
lapida‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
lapidand‑us
lapidand‑a
lapidand‑um
Gen. Sg.
lapidand‑i
lapidand‑ae
lapidand‑i
Dat. Sg.
lapidand‑o
lapidand‑ae
lapidand‑o
Akk. Sg.
lapidand‑um
lapidand‑am
lapidand‑um
Abl. Sg.
lapidand‑o
lapidand‑a
lapidand‑o
Nom. Pl.
lapidand‑i
lapidand‑ae
lapidand‑a
Gen. Pl.
lapidand‑orum
lapidand‑arum
lapidand‑orum
Dat. Pl.
lapidand‑is
lapidand‑is
lapidand‑is
Akk. Pl.
lapidand‑os
lapidand‑as
lapidand‑a
Abl. Pl.
lapidand‑is
lapidand‑is
lapidand‑is