Konjugation zu «vibrāre, vibrō, vibrāvī, vibrātum»

Konjugation zu «vibrāre, vibrō, vibrāvī, vibrātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
vibr‑o
vibr‑e‑m
vibra‑ba‑m
vibra‑re‑m
vibra‑b‑o
2. Pers. Sg.
vibra‑s
vibr‑e‑s
vibra‑ba‑s
vibra‑re‑s
vibra‑bi‑s
3. Pers. Sg.
vibra‑t
vibr‑e‑t
vibra‑ba‑t
vibra‑re‑t
vibra‑bi‑t
1. Pers. Pl.
vibra‑mus
vibr‑e‑mus
vibra‑ba‑mus
vibra‑re‑mus
vibra‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
vibra‑tis
vibr‑e‑tis
vibra‑ba‑tis
vibra‑re‑tis
vibra‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
vibra‑nt
vibr‑e‑nt
vibra‑ba‑nt
vibra‑re‑nt
vibra‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
vibr‑or
vibr‑e‑r
vibra‑ba‑r
vibra‑re‑r
vibra‑b‑or
2. Pers. Sg.
vibra‑ris
vibr‑e‑ris, vibr‑e‑re
vibra‑ba‑ris, vibra‑ba‑re
vibra‑re‑ris, vibra‑re‑re
vibra‑be‑ris, vibra‑be‑re
3. Pers. Sg.
vibra‑tur
vibr‑e‑tur
vibra‑ba‑tur
vibra‑re‑tur
vibra‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
vibra‑mur
vibr‑e‑mur
vibra‑ba‑mur
vibra‑re‑mur
vibra‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
vibra‑mini
vibr‑e‑mini
vibra‑ba‑mini
vibra‑re‑mini
vibra‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
vibra‑ntur
vibr‑e‑ntur
vibra‑ba‑ntur
vibra‑re‑ntur
vibra‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
vibrav‑i
vibrav‑eri‑m
vibrav‑era‑m
vibrav‑isse‑m
vibrav‑ero
2. Pers. Sg.
vibrav‑isti
vibrav‑eri‑s
vibrav‑era‑s
vibrav‑isse‑s
vibrav‑eris
3. Pers. Sg.
vibrav‑it
vibrav‑eri‑t
vibrav‑era‑t
vibrav‑isse‑t
vibrav‑erit
1. Pers. Pl.
vibrav‑imus
vibrav‑eri‑mus
vibrav‑era‑mus
vibrav‑isse‑mus
vibrav‑erimus
2. Pers. Pl.
vibrav‑istis
vibrav‑eri‑tis
vibrav‑era‑tis
vibrav‑isse‑tis
vibrav‑eritis
3. Pers. Pl.
vibrav‑erunt, vibrav‑ere
vibrav‑eri‑nt
vibrav‑era‑nt
vibrav‑isse‑nt
vibrav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
vibrat‑us sum
vibrat‑us sim
vibrat‑us eram
vibrat‑us essem
vibrat‑us ero
2. Pers. Sg.
vibrat‑us es
vibrat‑us sis
vibrat‑us eras
vibrat‑us esses
vibrat‑us eris
3. Pers. Sg.
vibrat‑us est
vibrat‑us sit
vibrat‑us erat
vibrat‑us esset
vibrat‑us erit
1. Pers. Pl.
vibrat‑i sumus
vibrat‑i simus
vibrat‑i eramus
vibrat‑i essemus
vibrat‑i erimus
2. Pers. Pl.
vibrat‑i estis
vibrat‑i sitis
vibrat‑i eratis
vibrat‑i essetis
vibrat‑i eritis
3. Pers. Pl.
vibrat‑i sunt
vibrat‑i sint
vibrat‑i erant
vibrat‑i essent
vibrat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
vibrans vibrantis
Part. Fut. Akt.
vibraturus a um
Part. Perf. Pass.
vibratus a um
Gerundium
vibra‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
vibrandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
vibra
vibra‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
vibrare
vibra‑ri, vibra‑rier
Infinitiv Perf.
vibrav‑isse
vibrat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
vibratur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
vibrat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
vibrans
vibrans
vibrans
Gen. Sg.
vibrant‑is
vibrant‑is
vibrant‑is
Dat. Sg.
vibrant‑i
vibrant‑i
vibrant‑i
Akk. Sg.
vibrant‑em
vibrant‑em
vibrans
Abl. Sg.
vibrant‑e
vibrant‑e
vibrant‑e
Nom. Pl.
vibrant‑es
vibrant‑es
vibrant‑ia
Gen. Pl.
vibrant‑ium
vibrant‑ium
vibrant‑ium
Dat. Pl.
vibrant‑ibus
vibrant‑ibus
vibrant‑ibus
Akk. Pl.
vibrant‑es, vibrant‑is
vibrant‑es, vibrant‑is
vibrant‑ia
Abl. Pl.
vibrant‑ibus
vibrant‑ibus
vibrant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
vibrat‑us
vibrat‑a
vibrat‑um
Gen. Sg.
vibrat‑i
vibrat‑ae
vibrat‑i
Dat. Sg.
vibrat‑o
vibrat‑ae
vibrat‑o
Akk. Sg.
vibrat‑um
vibrat‑am
vibrat‑um
Abl. Sg.
vibrat‑o
vibrat‑a
vibrat‑o
Nom. Pl.
vibrat‑i
vibrat‑ae
vibrat‑a
Gen. Pl.
vibrat‑orum
vibrat‑arum
vibrat‑orum
Dat. Pl.
vibrat‑is
vibrat‑is
vibrat‑is
Akk. Pl.
vibrat‑os
vibrat‑as
vibrat‑a
Abl. Pl.
vibrat‑is
vibrat‑is
vibrat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
vibratur‑us
vibratur‑a
vibratur‑um
Gen. Sg.
vibratur‑i
vibratur‑ae
vibratur‑i
Dat. Sg.
vibratur‑o
vibratur‑ae
vibratur‑o
Akk. Sg.
vibratur‑um
vibratur‑am
vibratur‑um
Abl. Sg.
vibratur‑o
vibratur‑a
vibratur‑o
Nom. Pl.
vibratur‑i
vibratur‑ae
vibratur‑a
Gen. Pl.
vibratur‑orum
vibratur‑arum
vibratur‑orum
Dat. Pl.
vibratur‑is
vibratur‑is
vibratur‑is
Akk. Pl.
vibratur‑os
vibratur‑as
vibratur‑a
Abl. Pl.
vibratur‑is
vibratur‑is
vibratur‑is

Gerundium

Gen.
vibra‑ndi
Dat.
vibra‑ndo
Akk.
vibra‑ndum
Abl.
vibra‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
vibrand‑us
vibrand‑a
vibrand‑um
Gen. Sg.
vibrand‑i
vibrand‑ae
vibrand‑i
Dat. Sg.
vibrand‑o
vibrand‑ae
vibrand‑o
Akk. Sg.
vibrand‑um
vibrand‑am
vibrand‑um
Abl. Sg.
vibrand‑o
vibrand‑a
vibrand‑o
Nom. Pl.
vibrand‑i
vibrand‑ae
vibrand‑a
Gen. Pl.
vibrand‑orum
vibrand‑arum
vibrand‑orum
Dat. Pl.
vibrand‑is
vibrand‑is
vibrand‑is
Akk. Pl.
vibrand‑os
vibrand‑as
vibrand‑a
Abl. Pl.
vibrand‑is
vibrand‑is
vibrand‑is