Konjugation zu «fundāre, fundō, fundāvī, fundātum»

Konjugation zu «fundāre, fundō, fundāvī, fundātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
fund‑o
fund‑e‑m
funda‑ba‑m
funda‑re‑m
funda‑b‑o
2. Pers. Sg.
funda‑s
fund‑e‑s
funda‑ba‑s
funda‑re‑s
funda‑bi‑s
3. Pers. Sg.
funda‑t
fund‑e‑t
funda‑ba‑t
funda‑re‑t
funda‑bi‑t
1. Pers. Pl.
funda‑mus
fund‑e‑mus
funda‑ba‑mus
funda‑re‑mus
funda‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
funda‑tis
fund‑e‑tis
funda‑ba‑tis
funda‑re‑tis
funda‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
funda‑nt
fund‑e‑nt
funda‑ba‑nt
funda‑re‑nt
funda‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
fund‑or
fund‑e‑r
funda‑ba‑r
funda‑re‑r
funda‑b‑or
2. Pers. Sg.
funda‑ris
fund‑e‑ris, fund‑e‑re
funda‑ba‑ris, funda‑ba‑re
funda‑re‑ris, funda‑re‑re
funda‑be‑ris, funda‑be‑re
3. Pers. Sg.
funda‑tur
fund‑e‑tur
funda‑ba‑tur
funda‑re‑tur
funda‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
funda‑mur
fund‑e‑mur
funda‑ba‑mur
funda‑re‑mur
funda‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
funda‑mini
fund‑e‑mini
funda‑ba‑mini
funda‑re‑mini
funda‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
funda‑ntur
fund‑e‑ntur
funda‑ba‑ntur
funda‑re‑ntur
funda‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
fundav‑i
fundav‑eri‑m
fundav‑era‑m
fundav‑isse‑m
fundav‑ero
2. Pers. Sg.
fundav‑isti
fundav‑eri‑s
fundav‑era‑s
fundav‑isse‑s
fundav‑eris
3. Pers. Sg.
fundav‑it
fundav‑eri‑t
fundav‑era‑t
fundav‑isse‑t
fundav‑erit
1. Pers. Pl.
fundav‑imus
fundav‑eri‑mus
fundav‑era‑mus
fundav‑isse‑mus
fundav‑erimus
2. Pers. Pl.
fundav‑istis
fundav‑eri‑tis
fundav‑era‑tis
fundav‑isse‑tis
fundav‑eritis
3. Pers. Pl.
fundav‑erunt, fundav‑ere
fundav‑eri‑nt
fundav‑era‑nt
fundav‑isse‑nt
fundav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
fundat‑us sum
fundat‑us sim
fundat‑us eram
fundat‑us essem
fundat‑us ero
2. Pers. Sg.
fundat‑us es
fundat‑us sis
fundat‑us eras
fundat‑us esses
fundat‑us eris
3. Pers. Sg.
fundat‑us est
fundat‑us sit
fundat‑us erat
fundat‑us esset
fundat‑us erit
1. Pers. Pl.
fundat‑i sumus
fundat‑i simus
fundat‑i eramus
fundat‑i essemus
fundat‑i erimus
2. Pers. Pl.
fundat‑i estis
fundat‑i sitis
fundat‑i eratis
fundat‑i essetis
fundat‑i eritis
3. Pers. Pl.
fundat‑i sunt
fundat‑i sint
fundat‑i erant
fundat‑i essent
fundat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
fundans fundantis
Part. Fut. Akt.
fundaturus a um
Part. Perf. Pass.
fundatus a um
Gerundium
funda‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
fundandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
funda
funda‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
fundare
funda‑ri, funda‑rier
Infinitiv Perf.
fundav‑isse
fundat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
fundatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
fundat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
fundans
fundans
fundans
Gen. Sg.
fundant‑is
fundant‑is
fundant‑is
Dat. Sg.
fundant‑i
fundant‑i
fundant‑i
Akk. Sg.
fundant‑em
fundant‑em
fundans
Abl. Sg.
fundant‑e
fundant‑e
fundant‑e
Nom. Pl.
fundant‑es
fundant‑es
fundant‑ia
Gen. Pl.
fundant‑ium
fundant‑ium
fundant‑ium
Dat. Pl.
fundant‑ibus
fundant‑ibus
fundant‑ibus
Akk. Pl.
fundant‑es, fundant‑is
fundant‑es, fundant‑is
fundant‑ia
Abl. Pl.
fundant‑ibus
fundant‑ibus
fundant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
fundat‑us
fundat‑a
fundat‑um
Gen. Sg.
fundat‑i
fundat‑ae
fundat‑i
Dat. Sg.
fundat‑o
fundat‑ae
fundat‑o
Akk. Sg.
fundat‑um
fundat‑am
fundat‑um
Abl. Sg.
fundat‑o
fundat‑a
fundat‑o
Nom. Pl.
fundat‑i
fundat‑ae
fundat‑a
Gen. Pl.
fundat‑orum
fundat‑arum
fundat‑orum
Dat. Pl.
fundat‑is
fundat‑is
fundat‑is
Akk. Pl.
fundat‑os
fundat‑as
fundat‑a
Abl. Pl.
fundat‑is
fundat‑is
fundat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
fundatur‑us
fundatur‑a
fundatur‑um
Gen. Sg.
fundatur‑i
fundatur‑ae
fundatur‑i
Dat. Sg.
fundatur‑o
fundatur‑ae
fundatur‑o
Akk. Sg.
fundatur‑um
fundatur‑am
fundatur‑um
Abl. Sg.
fundatur‑o
fundatur‑a
fundatur‑o
Nom. Pl.
fundatur‑i
fundatur‑ae
fundatur‑a
Gen. Pl.
fundatur‑orum
fundatur‑arum
fundatur‑orum
Dat. Pl.
fundatur‑is
fundatur‑is
fundatur‑is
Akk. Pl.
fundatur‑os
fundatur‑as
fundatur‑a
Abl. Pl.
fundatur‑is
fundatur‑is
fundatur‑is

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
fundat‑issim‑us
fundat‑issim‑a
fundat‑issim‑um
Gen. Sg.
fundat‑issim‑i
fundat‑issim‑ae
fundat‑issim‑i
Dat. Sg.
fundat‑issim‑o
fundat‑issim‑ae
fundat‑issim‑o
Akk. Sg.
fundat‑issim‑um
fundat‑issim‑am
fundat‑issim‑um
Abl. Sg.
fundat‑issim‑o
fundat‑issim‑a
fundat‑issim‑o
Nom. Pl.
fundat‑issim‑i
fundat‑issim‑ae
fundat‑issim‑a
Gen. Pl.
fundat‑issim‑orum
fundat‑issim‑arum
fundat‑issim‑orum
Dat. Pl.
fundat‑issim‑is
fundat‑issim‑is
fundat‑issim‑is
Akk. Pl.
fundat‑issim‑os
fundat‑issim‑as
fundat‑issim‑a
Abl. Pl.
fundat‑issim‑is
fundat‑issim‑is
fundat‑issim‑is

Gerundium

Gen.
funda‑ndi
Dat.
funda‑ndo
Akk.
funda‑ndum
Abl.
funda‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
fundand‑us
fundand‑a
fundand‑um
Gen. Sg.
fundand‑i
fundand‑ae
fundand‑i
Dat. Sg.
fundand‑o
fundand‑ae
fundand‑o
Akk. Sg.
fundand‑um
fundand‑am
fundand‑um
Abl. Sg.
fundand‑o
fundand‑a
fundand‑o
Nom. Pl.
fundand‑i
fundand‑ae
fundand‑a
Gen. Pl.
fundand‑orum
fundand‑arum
fundand‑orum
Dat. Pl.
fundand‑is
fundand‑is
fundand‑is
Akk. Pl.
fundand‑os
fundand‑as
fundand‑a
Abl. Pl.
fundand‑is
fundand‑is
fundand‑is