Deklination zu «mediocritās mediocritātis, f»

Deklination zu «mediocritās mediocritātis, f»

Deklination

Nom. Sg.
mediocritas
Gen. Sg.
mediocritat‑is
Dat. Sg.
mediocritat‑i
Akk. Sg.
mediocritat‑em
Abl. Sg.
mediocritat‑e
Nom. Pl.
mediocritat‑es
Gen. Pl.
mediocritat‑um
Dat. Pl.
mediocritat‑ibus
Akk. Pl.
mediocritat‑es
Abl. Pl.
mediocritat‑ibus