Konjugation zu «recūsāre, recūsō, recūsāvī, recūsātum»

Konjugation zu «recūsāre, recūsō, recūsāvī, recūsātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
recus‑o
recus‑e‑m
recusa‑ba‑m
recusa‑re‑m
recusa‑b‑o
2. Pers. Sg.
recusa‑s
recus‑e‑s
recusa‑ba‑s
recusa‑re‑s
recusa‑bi‑s
3. Pers. Sg.
recusa‑t
recus‑e‑t
recusa‑ba‑t
recusa‑re‑t
recusa‑bi‑t
1. Pers. Pl.
recusa‑mus
recus‑e‑mus
recusa‑ba‑mus
recusa‑re‑mus
recusa‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
recusa‑tis
recus‑e‑tis
recusa‑ba‑tis
recusa‑re‑tis
recusa‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
recusa‑nt
recus‑e‑nt
recusa‑ba‑nt
recusa‑re‑nt
recusa‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
recus‑or
recus‑e‑r
recusa‑ba‑r
recusa‑re‑r
recusa‑b‑or
2. Pers. Sg.
recusa‑ris
recus‑e‑ris, recus‑e‑re
recusa‑ba‑ris, recusa‑ba‑re
recusa‑re‑ris, recusa‑re‑re
recusa‑be‑ris, recusa‑be‑re
3. Pers. Sg.
recusa‑tur
recus‑e‑tur
recusa‑ba‑tur
recusa‑re‑tur
recusa‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
recusa‑mur
recus‑e‑mur
recusa‑ba‑mur
recusa‑re‑mur
recusa‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
recusa‑mini
recus‑e‑mini
recusa‑ba‑mini
recusa‑re‑mini
recusa‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
recusa‑ntur
recus‑e‑ntur
recusa‑ba‑ntur
recusa‑re‑ntur
recusa‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
recusav‑i
recusav‑eri‑m
recusav‑era‑m
recusav‑isse‑m
recusav‑ero
2. Pers. Sg.
recusav‑isti
recusav‑eri‑s
recusav‑era‑s
recusav‑isse‑s
recusav‑eris
3. Pers. Sg.
recusav‑it
recusav‑eri‑t
recusav‑era‑t
recusav‑isse‑t
recusav‑erit
1. Pers. Pl.
recusav‑imus
recusav‑eri‑mus
recusav‑era‑mus
recusav‑isse‑mus
recusav‑erimus
2. Pers. Pl.
recusav‑istis
recusav‑eri‑tis
recusav‑era‑tis
recusav‑isse‑tis
recusav‑eritis
3. Pers. Pl.
recusav‑erunt, recusav‑ere
recusav‑eri‑nt
recusav‑era‑nt
recusav‑isse‑nt
recusav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
recusat‑us sum
recusat‑us sim
recusat‑us eram
recusat‑us essem
recusat‑us ero
2. Pers. Sg.
recusat‑us es
recusat‑us sis
recusat‑us eras
recusat‑us esses
recusat‑us eris
3. Pers. Sg.
recusat‑us est
recusat‑us sit
recusat‑us erat
recusat‑us esset
recusat‑us erit
1. Pers. Pl.
recusat‑i sumus
recusat‑i simus
recusat‑i eramus
recusat‑i essemus
recusat‑i erimus
2. Pers. Pl.
recusat‑i estis
recusat‑i sitis
recusat‑i eratis
recusat‑i essetis
recusat‑i eritis
3. Pers. Pl.
recusat‑i sunt
recusat‑i sint
recusat‑i erant
recusat‑i essent
recusat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
recusans recusantis
Part. Fut. Akt.
recusaturus a um
Part. Perf. Pass.
recusatus a um
Gerundium
recusa‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
recusandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
recusa
recusa‑te
Imperativ II, 2. Pers.
recusa‑to
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
recusare
recusa‑ri, recusa‑rier
Infinitiv Perf.
recusav‑isse
recusat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
recusatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
recusat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
recusans
recusans
recusans
Gen. Sg.
recusant‑is
recusant‑is
recusant‑is
Dat. Sg.
recusant‑i
recusant‑i
recusant‑i
Akk. Sg.
recusant‑em
recusant‑em
recusans
Abl. Sg.
recusant‑e
recusant‑e
recusant‑e
Nom. Pl.
recusant‑es
recusant‑es
recusant‑ia
Gen. Pl.
recusant‑ium
recusant‑ium, recusantum
recusant‑ium
Dat. Pl.
recusant‑ibus
recusant‑ibus
recusant‑ibus
Akk. Pl.
recusant‑es, recusant‑is
recusant‑es, recusant‑is
recusant‑ia
Abl. Pl.
recusant‑ibus
recusant‑ibus
recusant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
recusat‑us
recusat‑a
recusat‑um
Gen. Sg.
recusat‑i
recusat‑ae
recusat‑i
Dat. Sg.
recusat‑o
recusat‑ae
recusat‑o
Akk. Sg.
recusat‑um
recusat‑am
recusat‑um
Abl. Sg.
recusat‑o
recusat‑a
recusat‑o
Nom. Pl.
recusat‑i
recusat‑ae
recusat‑a
Gen. Pl.
recusat‑orum
recusat‑arum
recusat‑orum
Dat. Pl.
recusat‑is
recusat‑is
recusat‑is
Akk. Pl.
recusat‑os
recusat‑as
recusat‑a
Abl. Pl.
recusat‑is
recusat‑is
recusat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
recusatur‑us
recusatur‑a
recusatur‑um
Gen. Sg.
recusatur‑i
recusatur‑ae
recusatur‑i
Dat. Sg.
recusatur‑o
recusatur‑ae
recusatur‑o
Akk. Sg.
recusatur‑um
recusatur‑am
recusatur‑um
Abl. Sg.
recusatur‑o
recusatur‑a
recusatur‑o
Nom. Pl.
recusatur‑i
recusatur‑ae
recusatur‑a
Gen. Pl.
recusatur‑orum
recusatur‑arum
recusatur‑orum
Dat. Pl.
recusatur‑is
recusatur‑is
recusatur‑is
Akk. Pl.
recusatur‑os
recusatur‑as
recusatur‑a
Abl. Pl.
recusatur‑is
recusatur‑is
recusatur‑is

Gerundium

Gen.
recusa‑ndi
Dat.
recusa‑ndo
Akk.
recusa‑ndum
Abl.
recusa‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
recusand‑us
recusand‑a
recusand‑um
Gen. Sg.
recusand‑i
recusand‑ae
recusand‑i
Dat. Sg.
recusand‑o
recusand‑ae
recusand‑o
Akk. Sg.
recusand‑um
recusand‑am
recusand‑um
Abl. Sg.
recusand‑o
recusand‑a
recusand‑o
Nom. Pl.
recusand‑i
recusand‑ae
recusand‑a
Gen. Pl.
recusand‑orum
recusand‑arum
recusand‑orum
Dat. Pl.
recusand‑is
recusand‑is
recusand‑is
Akk. Pl.
recusand‑os
recusand‑as
recusand‑a
Abl. Pl.
recusand‑is
recusand‑is
recusand‑is