Konjugation zu «praestāre, praestō, praestitī, praestitum»

Konjugation zu «praestāre, praestō, praestitī, praestitum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
praest‑o
praest‑e‑m
praesta‑ba‑m
praesta‑re‑m
praesta‑b‑o
2. Pers. Sg.
praesta‑s
praest‑e‑s
praesta‑ba‑s
praesta‑re‑s
praesta‑bi‑s
3. Pers. Sg.
praesta‑t, prestat
praest‑e‑t
praesta‑ba‑t
praesta‑re‑t
praesta‑bi‑t
1. Pers. Pl.
praesta‑mus
praest‑e‑mus
praesta‑ba‑mus
praesta‑re‑mus
praesta‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
praesta‑tis
praest‑e‑tis
praesta‑ba‑tis
praesta‑re‑tis
praesta‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
praesta‑nt
praest‑e‑nt
praesta‑ba‑nt
praesta‑re‑nt
praesta‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
praest‑or
praest‑e‑r
praesta‑ba‑r
praesta‑re‑r
praesta‑b‑or
2. Pers. Sg.
praesta‑ris
praest‑e‑ris, praest‑e‑re
praesta‑ba‑ris, praesta‑ba‑re
praesta‑re‑ris, praesta‑re‑re
praesta‑be‑ris, praesta‑be‑re
3. Pers. Sg.
praesta‑tur
praest‑e‑tur
praesta‑ba‑tur
praesta‑re‑tur
praesta‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
praesta‑mur
praest‑e‑mur
praesta‑ba‑mur
praesta‑re‑mur
praesta‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
praesta‑mini
praest‑e‑mini
praesta‑ba‑mini
praesta‑re‑mini
praesta‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
praesta‑ntur
praest‑e‑ntur
praesta‑ba‑ntur
praesta‑re‑ntur
praesta‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
praestit‑i
praestit‑eri‑m
praestit‑era‑m
praestit‑isse‑m
praestit‑ero
2. Pers. Sg.
praestit‑isti
praestit‑eri‑s
praestit‑era‑s
praestit‑isse‑s
praestit‑eris
3. Pers. Sg.
praestit‑it, praestavit
praestit‑eri‑t
praestit‑era‑t
praestit‑isse‑t
praestit‑erit
1. Pers. Pl.
praestit‑imus
praestit‑eri‑mus
praestit‑era‑mus
praestit‑isse‑mus
praestit‑erimus
2. Pers. Pl.
praestit‑istis
praestit‑eri‑tis
praestit‑era‑tis
praestit‑isse‑tis
praestit‑eritis
3. Pers. Pl.
praestit‑erunt, praestit‑ere
praestit‑eri‑nt
praestit‑era‑nt
praestit‑isse‑nt
praestit‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
praestit‑us sum
praestit‑us sim
praestit‑us eram
praestit‑us essem
praestit‑us ero
2. Pers. Sg.
praestit‑us es
praestit‑us sis
praestit‑us eras
praestit‑us esses
praestit‑us eris
3. Pers. Sg.
praestit‑us est
praestit‑us sit
praestit‑us erat
praestit‑us esset
praestit‑us erit
1. Pers. Pl.
praestit‑i sumus
praestit‑i simus
praestit‑i eramus
praestit‑i essemus
praestit‑i erimus
2. Pers. Pl.
praestit‑i estis
praestit‑i sitis
praestit‑i eratis
praestit‑i essetis
praestit‑i eritis
3. Pers. Pl.
praestit‑i sunt
praestit‑i sint
praestit‑i erant
praestit‑i essent
praestit‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
praestans praestantis
Part. Fut. Akt.
praestiturus a um
Part. Perf. Pass.
praestitus a um
Gerundium
praesta‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
praestandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
praesta
praesta‑te
Imperativ II, 2. Pers.
praesta‑to, prestato
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
praestare
praesta‑ri, praesta‑rier
Infinitiv Perf.
praestit‑isse
praestit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
praestitur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
praestit‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
praestans
praestans
praestans
Gen. Sg.
praestant‑is
praestant‑is
praestant‑is
Dat. Sg.
praestant‑i
praestant‑i
praestant‑i
Akk. Sg.
praestant‑em
praestant‑em
praestans
Abl. Sg.
praestant‑e
praestant‑e
praestant‑e
Nom. Pl.
praestant‑es
praestant‑es
praestant‑ia
Gen. Pl.
praestant‑ium
praestant‑ium
praestant‑ium
Dat. Pl.
praestant‑ibus
praestant‑ibus
praestant‑ibus
Akk. Pl.
praestant‑es, praestant‑is
praestant‑es, praestant‑is
praestant‑ia
Abl. Pl.
praestant‑ibus
praestant‑ibus
praestant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
praestit‑us, praestatus
praestit‑a
praestit‑um
Gen. Sg.
praestit‑i
praestit‑ae
praestit‑i
Dat. Sg.
praestit‑o
praestit‑ae
praestit‑o
Akk. Sg.
praestit‑um
praestit‑am
praestit‑um
Abl. Sg.
praestit‑o
praestit‑a
praestit‑o
Nom. Pl.
praestit‑i
praestit‑ae
praestit‑a
Gen. Pl.
praestit‑orum
praestit‑arum
praestit‑orum
Dat. Pl.
praestit‑is
praestit‑is
praestit‑is
Akk. Pl.
praestit‑os
praestit‑as
praestit‑a
Abl. Pl.
praestit‑is
praestit‑is
praestit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
praestitur‑us, praestaturus
praestitur‑a, praestatura
praestitur‑um
Gen. Sg.
praestitur‑i, praestaturi
praestitur‑ae
praestitur‑i, praestaturi
Dat. Sg.
praestitur‑o
praestitur‑ae
praestitur‑o
Akk. Sg.
praestitur‑um, praestaturum
praestitur‑am
praestitur‑um
Abl. Sg.
praestitur‑o
praestitur‑a, praestatura
praestitur‑o
Nom. Pl.
praestitur‑i, praestaturi
praestitur‑ae
praestitur‑a, praestatura
Gen. Pl.
praestitur‑orum
praestitur‑arum
praestitur‑orum
Dat. Pl.
praestitur‑is
praestitur‑is
praestitur‑is
Akk. Pl.
praestitur‑os, praestaturos
praestitur‑as
praestitur‑a, praestatura
Abl. Pl.
praestitur‑is
praestitur‑is
praestitur‑is

Partizip Präsens Aktiv (PPA) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
praestant‑ior
praestant‑ior
praestant‑ius
Gen. Sg.
praestant‑ior‑is
praestant‑ior‑is
praestant‑ior‑is
Dat. Sg.
praestant‑ior‑i
praestant‑ior‑i
praestant‑ior‑i
Akk. Sg.
praestant‑ior‑em
praestant‑ior‑em
praestant‑ius
Abl. Sg.
praestant‑ior‑e
praestant‑ior‑e
praestant‑ior‑e
Nom. Pl.
praestant‑ior‑es
praestant‑ior‑es
praestant‑ior‑a
Gen. Pl.
praestant‑ior‑um
praestant‑ior‑um
praestant‑ior‑um
Dat. Pl.
praestant‑ior‑ibus
praestant‑ior‑ibus
praestant‑ior‑ibus
Akk. Pl.
praestant‑ior‑es
praestant‑ior‑es
praestant‑ior‑a
Abl. Pl.
praestant‑ior‑ibus
praestant‑ior‑ibus
praestant‑ior‑ibus

Partizip Präsens Aktiv (PPA) - Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
praestant‑issim‑us
praestant‑issim‑a
praestant‑issim‑um
Gen. Sg.
praestant‑issim‑i
praestant‑issim‑ae
praestant‑issim‑i
Dat. Sg.
praestant‑issim‑o
praestant‑issim‑ae
praestant‑issim‑o
Akk. Sg.
praestant‑issim‑um
praestant‑issim‑am
praestant‑issim‑um
Abl. Sg.
praestant‑issim‑o
praestant‑issim‑a
praestant‑issim‑o
Nom. Pl.
praestant‑issim‑i
praestant‑issim‑ae
praestant‑issim‑a
Gen. Pl.
praestant‑issim‑orum
praestant‑issim‑arum
praestant‑issim‑orum
Dat. Pl.
praestant‑issim‑is
praestant‑issim‑is
praestant‑issim‑is
Akk. Pl.
praestant‑issim‑os
praestant‑issim‑as
praestant‑issim‑a
Abl. Pl.
praestant‑issim‑is
praestant‑issim‑is
praestant‑issim‑is

Gerundium

Gen.
praesta‑ndi
Dat.
praesta‑ndo
Akk.
praesta‑ndum
Abl.
praesta‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
praestand‑us
praestand‑a
praestand‑um
Gen. Sg.
praestand‑i
praestand‑ae
praestand‑i
Dat. Sg.
praestand‑o
praestand‑ae
praestand‑o
Akk. Sg.
praestand‑um
praestand‑am
praestand‑um
Abl. Sg.
praestand‑o
praestand‑a
praestand‑o
Nom. Pl.
praestand‑i
praestand‑ae
praestand‑a
Gen. Pl.
praestand‑orum
praestand‑arum
praestand‑orum
Dat. Pl.
praestand‑is
praestand‑is
praestand‑is
Akk. Pl.
praestand‑os
praestand‑as
praestand‑a
Abl. Pl.
praestand‑is
praestand‑is
praestand‑is