Konjugation zu «disputāre, disputō, disputāvī, disputātum»

Konjugation zu «disputāre, disputō, disputāvī, disputātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
disput‑o
disput‑e‑m
disputa‑ba‑m
disputa‑re‑m
disputa‑b‑o
2. Pers. Sg.
disputa‑s
disput‑e‑s
disputa‑ba‑s
disputa‑re‑s
disputa‑bi‑s
3. Pers. Sg.
disputa‑t
disput‑e‑t
disputa‑ba‑t
disputa‑re‑t
disputa‑bi‑t
1. Pers. Pl.
disputa‑mus
disput‑e‑mus
disputa‑ba‑mus
disputa‑re‑mus
disputa‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
disputa‑tis
disput‑e‑tis
disputa‑ba‑tis
disputa‑re‑tis
disputa‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
disputa‑nt
disput‑e‑nt
disputa‑ba‑nt
disputa‑re‑nt
disputa‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
disput‑or
disput‑e‑r
disputa‑ba‑r
disputa‑re‑r
disputa‑b‑or
2. Pers. Sg.
disputa‑ris
disput‑e‑ris, disput‑e‑re
disputa‑ba‑ris, disputa‑ba‑re
disputa‑re‑ris, disputa‑re‑re
disputa‑be‑ris, disputa‑be‑re
3. Pers. Sg.
disputa‑tur
disput‑e‑tur
disputa‑ba‑tur
disputa‑re‑tur
disputa‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
disputa‑mur
disput‑e‑mur
disputa‑ba‑mur
disputa‑re‑mur
disputa‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
disputa‑mini
disput‑e‑mini
disputa‑ba‑mini
disputa‑re‑mini
disputa‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
disputa‑ntur
disput‑e‑ntur
disputa‑ba‑ntur
disputa‑re‑ntur
disputa‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
disputav‑i
disputav‑eri‑m
disputav‑era‑m
disputav‑isse‑m
disputav‑ero
2. Pers. Sg.
disputav‑isti
disputav‑eri‑s
disputav‑era‑s
disputav‑isse‑s
disputav‑eris
3. Pers. Sg.
disputav‑it
disputav‑eri‑t
disputav‑era‑t
disputav‑isse‑t
disputav‑erit
1. Pers. Pl.
disputav‑imus
disputav‑eri‑mus
disputav‑era‑mus
disputav‑isse‑mus
disputav‑erimus
2. Pers. Pl.
disputav‑istis
disputav‑eri‑tis
disputav‑era‑tis
disputav‑isse‑tis
disputav‑eritis
3. Pers. Pl.
disputav‑erunt, disputav‑ere
disputav‑eri‑nt
disputav‑era‑nt
disputav‑isse‑nt
disputav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
disputat‑us sum
disputat‑us sim
disputat‑us eram
disputat‑us essem
disputat‑us ero
2. Pers. Sg.
disputat‑us es
disputat‑us sis
disputat‑us eras
disputat‑us esses
disputat‑us eris
3. Pers. Sg.
disputat‑us est
disputat‑us sit
disputat‑us erat
disputat‑us esset
disputat‑us erit
1. Pers. Pl.
disputat‑i sumus
disputat‑i simus
disputat‑i eramus
disputat‑i essemus
disputat‑i erimus
2. Pers. Pl.
disputat‑i estis
disputat‑i sitis
disputat‑i eratis
disputat‑i essetis
disputat‑i eritis
3. Pers. Pl.
disputat‑i sunt
disputat‑i sint
disputat‑i erant
disputat‑i essent
disputat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
disputans disputantis
Part. Fut. Akt.
disputaturus a um
Part. Perf. Pass.
disputatus a um
Gerundium
disputa‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
disputandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
disputa
disputa‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
disputare
disputa‑ri, disputa‑rier
Infinitiv Perf.
disputav‑isse
disputat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
disputatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
disputat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
disputans
disputans
disputans
Gen. Sg.
disputant‑is
disputant‑is
disputant‑is
Dat. Sg.
disputant‑i
disputant‑i
disputant‑i
Akk. Sg.
disputant‑em
disputant‑em
disputans
Abl. Sg.
disputant‑e
disputant‑e
disputant‑e
Nom. Pl.
disputant‑es
disputant‑es
disputant‑ia
Gen. Pl.
disputant‑ium
disputant‑ium
disputant‑ium
Dat. Pl.
disputant‑ibus
disputant‑ibus
disputant‑ibus
Akk. Pl.
disputant‑es, disputant‑is
disputant‑es, disputant‑is
disputant‑ia
Abl. Pl.
disputant‑ibus
disputant‑ibus
disputant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
disputat‑us
disputat‑a
disputat‑um
Gen. Sg.
disputat‑i
disputat‑ae
disputat‑i
Dat. Sg.
disputat‑o
disputat‑ae
disputat‑o
Akk. Sg.
disputat‑um
disputat‑am
disputat‑um
Abl. Sg.
disputat‑o
disputat‑a
disputat‑o
Nom. Pl.
disputat‑i
disputat‑ae
disputat‑a
Gen. Pl.
disputat‑orum
disputat‑arum
disputat‑orum
Dat. Pl.
disputat‑is
disputat‑is
disputat‑is
Akk. Pl.
disputat‑os
disputat‑as
disputat‑a
Abl. Pl.
disputat‑is
disputat‑is
disputat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
disputatur‑us
disputatur‑a
disputatur‑um
Gen. Sg.
disputatur‑i
disputatur‑ae
disputatur‑i
Dat. Sg.
disputatur‑o
disputatur‑ae
disputatur‑o
Akk. Sg.
disputatur‑um
disputatur‑am
disputatur‑um
Abl. Sg.
disputatur‑o
disputatur‑a
disputatur‑o
Nom. Pl.
disputatur‑i
disputatur‑ae
disputatur‑a
Gen. Pl.
disputatur‑orum
disputatur‑arum
disputatur‑orum
Dat. Pl.
disputatur‑is
disputatur‑is
disputatur‑is
Akk. Pl.
disputatur‑os
disputatur‑as
disputatur‑a
Abl. Pl.
disputatur‑is
disputatur‑is
disputatur‑is

Gerundium

Gen.
disputa‑ndi
Dat.
disputa‑ndo
Akk.
disputa‑ndum
Abl.
disputa‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
disputand‑us
disputand‑a
disputand‑um
Gen. Sg.
disputand‑i
disputand‑ae
disputand‑i
Dat. Sg.
disputand‑o
disputand‑ae
disputand‑o
Akk. Sg.
disputand‑um
disputand‑am
disputand‑um
Abl. Sg.
disputand‑o
disputand‑a
disputand‑o
Nom. Pl.
disputand‑i
disputand‑ae
disputand‑a
Gen. Pl.
disputand‑orum
disputand‑arum
disputand‑orum
Dat. Pl.
disputand‑is
disputand‑is
disputand‑is
Akk. Pl.
disputand‑os
disputand‑as
disputand‑a
Abl. Pl.
disputand‑is
disputand‑is
disputand‑is