Konjugation zu «iubēre, iubeō, iussī, iussum»

Konjugation zu «iubēre, iubeō, iussī, iussum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
iube‑o
iube‑a‑m
iube‑ba‑m
iube‑re‑m
iube‑b‑o
2. Pers. Sg.
iube‑s
iube‑a‑s
iube‑ba‑s
iube‑re‑s
iube‑bi‑s
3. Pers. Sg.
iube‑t
iube‑a‑t
iube‑ba‑t
iube‑re‑t
iube‑bi‑t
1. Pers. Pl.
iube‑mus
iube‑a‑mus
iube‑ba‑mus
iube‑re‑mus
iube‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
iube‑tis
iube‑a‑tis
iube‑ba‑tis
iube‑re‑tis
iube‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
iube‑nt
iube‑a‑nt
iube‑ba‑nt
iube‑re‑nt
iube‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
iube‑or
iube‑a‑r
iube‑ba‑r
iube‑re‑r
iube‑b‑or
2. Pers. Sg.
iube‑ris
iube‑a‑ris, iube‑a‑re
iube‑ba‑ris, iube‑ba‑re
iube‑re‑ris, iube‑re‑re
iube‑be‑ris, iube‑be‑re
3. Pers. Sg.
iube‑tur
iube‑a‑tur
iube‑ba‑tur
iube‑re‑tur
iube‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
iube‑mur
iube‑a‑mur
iube‑ba‑mur
iube‑re‑mur
iube‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
iube‑mini
iube‑a‑mini
iube‑ba‑mini
iube‑re‑mini
iube‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
iube‑ntur
iube‑a‑ntur
iube‑ba‑ntur
iube‑re‑ntur
iube‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
iuss‑i
iuss‑eri‑m, iussim
iuss‑era‑m
iuss‑isse‑m
iuss‑ero, iusso
2. Pers. Sg.
iuss‑isti, iusti
iuss‑eri‑s
iuss‑era‑s
iuss‑isse‑s
iuss‑eris
3. Pers. Sg.
iuss‑it
iuss‑eri‑t
iuss‑era‑t
iuss‑isse‑t
iuss‑erit
1. Pers. Pl.
iuss‑imus
iuss‑eri‑mus
iuss‑era‑mus
iuss‑isse‑mus
iuss‑erimus
2. Pers. Pl.
iuss‑istis
iuss‑eri‑tis
iuss‑era‑tis
iuss‑isse‑tis
iuss‑eritis
3. Pers. Pl.
iuss‑erunt, iuss‑ere
iuss‑eri‑nt
iuss‑era‑nt
iuss‑isse‑nt
iuss‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
iuss‑us sum
iuss‑us sim
iuss‑us eram
iuss‑us essem
iuss‑us ero
2. Pers. Sg.
iuss‑us es
iuss‑us sis
iuss‑us eras
iuss‑us esses
iuss‑us eris
3. Pers. Sg.
iuss‑us est
iuss‑us sit
iuss‑us erat
iuss‑us esset
iuss‑us erit
1. Pers. Pl.
iuss‑i sumus
iuss‑i simus
iuss‑i eramus
iuss‑i essemus
iuss‑i erimus
2. Pers. Pl.
iuss‑i estis
iuss‑i sitis
iuss‑i eratis
iuss‑i essetis
iuss‑i eritis
3. Pers. Pl.
iuss‑i sunt
iuss‑i sint
iuss‑i erant
iuss‑i essent
iuss‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
iubens iubentis
Part. Fut. Akt.
iussurus a um
Part. Perf. Pass.
iussus a um
Gerundium
iube‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
iubendus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
iube
iube‑te
Imperativ II, 2. Pers.
iube‑to
Imperativ II, 3. Pers.
iube‑to

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
iubere
iube‑ri, iube‑rier
Infinitiv Perf.
iuss‑isse, iusse
iuss‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
iussur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
iuss‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
iubens
iubens
iubens
Gen. Sg.
iubent‑is
iubent‑is
iubent‑is
Dat. Sg.
iubent‑i
iubent‑i
iubent‑i
Akk. Sg.
iubent‑em
iubent‑em
iubens
Abl. Sg.
iubent‑e
iubent‑e
iubent‑e
Nom. Pl.
iubent‑es
iubent‑es
iubent‑ia
Gen. Pl.
iubent‑ium, iuventium
iubent‑ium, iuventium
iubent‑ium, iuventium
Dat. Pl.
iubent‑ibus
iubent‑ibus
iubent‑ibus
Akk. Pl.
iubent‑es, iubent‑is
iubent‑es, iubent‑is
iubent‑ia
Abl. Pl.
iubent‑ibus
iubent‑ibus
iubent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
iuss‑us
iuss‑a
iuss‑um
Gen. Sg.
iuss‑i
iuss‑ae
iuss‑i
Dat. Sg.
iuss‑o
iuss‑ae
iuss‑o
Akk. Sg.
iuss‑um
iuss‑am
iuss‑um
Abl. Sg.
iuss‑o
iuss‑a
iuss‑o
Nom. Pl.
iuss‑i
iuss‑ae
iuss‑a
Gen. Pl.
iuss‑orum
iuss‑arum
iuss‑orum
Dat. Pl.
iuss‑is
iuss‑is
iuss‑is
Akk. Pl.
iuss‑os
iuss‑as
iuss‑a
Abl. Pl.
iuss‑is
iuss‑is
iuss‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
iussur‑us
iussur‑a
iussur‑um
Gen. Sg.
iussur‑i
iussur‑ae
iussur‑i
Dat. Sg.
iussur‑o
iussur‑ae
iussur‑o
Akk. Sg.
iussur‑um
iussur‑am
iussur‑um
Abl. Sg.
iussur‑o
iussur‑a
iussur‑o
Nom. Pl.
iussur‑i
iussur‑ae
iussur‑a
Gen. Pl.
iussur‑orum
iussur‑arum
iussur‑orum
Dat. Pl.
iussur‑is
iussur‑is
iussur‑is
Akk. Pl.
iussur‑os
iussur‑as
iussur‑a
Abl. Pl.
iussur‑is
iussur‑is
iussur‑is

Partizip Präsens Aktiv (PPA) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
iubent‑ior
iubent‑ior
iubent‑ius
Gen. Sg.
iubent‑ior‑is
iubent‑ior‑is
iubent‑ior‑is
Dat. Sg.
iubent‑ior‑i
iubent‑ior‑i
iubent‑ior‑i
Akk. Sg.
iubent‑ior‑em
iubent‑ior‑em
iubent‑ius
Abl. Sg.
iubent‑ior‑e
iubent‑ior‑e
iubent‑ior‑e
Nom. Pl.
iubent‑ior‑es
iubent‑ior‑es
iubent‑ior‑a
Gen. Pl.
iubent‑ior‑um
iubent‑ior‑um
iubent‑ior‑um
Dat. Pl.
iubent‑ior‑ibus
iubent‑ior‑ibus
iubent‑ior‑ibus
Akk. Pl.
iubent‑ior‑es
iubent‑ior‑es
iubent‑ior‑a
Abl. Pl.
iubent‑ior‑ibus
iubent‑ior‑ibus
iubent‑ior‑ibus

Gerundium

Gen.
iube‑ndi
Dat.
iube‑ndo
Akk.
iube‑ndum
Abl.
iube‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
iubend‑us
iubend‑a
iubend‑um
Gen. Sg.
iubend‑i
iubend‑ae
iubend‑i
Dat. Sg.
iubend‑o
iubend‑ae
iubend‑o
Akk. Sg.
iubend‑um
iubend‑am
iubend‑um
Abl. Sg.
iubend‑o
iubend‑a
iubend‑o
Nom. Pl.
iubend‑i
iubend‑ae
iubend‑a
Gen. Pl.
iubend‑orum
iubend‑arum
iubend‑orum
Dat. Pl.
iubend‑is
iubend‑is
iubend‑is
Akk. Pl.
iubend‑os
iubend‑as
iubend‑a
Abl. Pl.
iubend‑is
iubend‑is
iubend‑is