Konjugation zu «populāre, populō, populāvī, populātum»

Konjugation zu «populāre, populō, populāvī, populātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
popul‑o
popul‑e‑m
popula‑ba‑m
popula‑re‑m
popula‑b‑o
2. Pers. Sg.
popula‑s
popul‑e‑s
popula‑ba‑s
popula‑re‑s
popula‑bi‑s
3. Pers. Sg.
popula‑t
popul‑e‑t
popula‑ba‑t
popula‑re‑t
popula‑bi‑t
1. Pers. Pl.
popula‑mus
popul‑e‑mus
popula‑ba‑mus
popula‑re‑mus
popula‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
popula‑tis
popul‑e‑tis
popula‑ba‑tis
popula‑re‑tis
popula‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
popula‑nt
popul‑e‑nt
popula‑ba‑nt
popula‑re‑nt
popula‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
popul‑or
popul‑e‑r
popula‑ba‑r
popula‑re‑r
popula‑b‑or
2. Pers. Sg.
popula‑ris
popul‑e‑ris, popul‑e‑re
popula‑ba‑ris, popula‑ba‑re
popula‑re‑ris, popula‑re‑re
popula‑be‑ris, popula‑be‑re
3. Pers. Sg.
popula‑tur
popul‑e‑tur
popula‑ba‑tur
popula‑re‑tur
popula‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
popula‑mur
popul‑e‑mur
popula‑ba‑mur
popula‑re‑mur
popula‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
popula‑mini
popul‑e‑mini
popula‑ba‑mini
popula‑re‑mini
popula‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
popula‑ntur
popul‑e‑ntur
popula‑ba‑ntur
popula‑re‑ntur
popula‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
populav‑i
populav‑eri‑m
populav‑era‑m
populav‑isse‑m
populav‑ero
2. Pers. Sg.
populav‑isti
populav‑eri‑s
populav‑era‑s
populav‑isse‑s
populav‑eris
3. Pers. Sg.
populav‑it
populav‑eri‑t
populav‑era‑t
populav‑isse‑t
populav‑erit
1. Pers. Pl.
populav‑imus
populav‑eri‑mus
populav‑era‑mus
populav‑isse‑mus
populav‑erimus
2. Pers. Pl.
populav‑istis
populav‑eri‑tis
populav‑era‑tis
populav‑isse‑tis
populav‑eritis
3. Pers. Pl.
populav‑erunt, populav‑ere
populav‑eri‑nt
populav‑era‑nt
populav‑isse‑nt
populav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
populat‑us sum
populat‑us sim
populat‑us eram
populat‑us essem
populat‑us ero
2. Pers. Sg.
populat‑us es
populat‑us sis
populat‑us eras
populat‑us esses
populat‑us eris
3. Pers. Sg.
populat‑us est
populat‑us sit
populat‑us erat
populat‑us esset
populat‑us erit
1. Pers. Pl.
populat‑i sumus
populat‑i simus
populat‑i eramus
populat‑i essemus
populat‑i erimus
2. Pers. Pl.
populat‑i estis
populat‑i sitis
populat‑i eratis
populat‑i essetis
populat‑i eritis
3. Pers. Pl.
populat‑i sunt
populat‑i sint
populat‑i erant
populat‑i essent
populat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
populans populantis
Part. Fut. Akt.
populaturus a um
Part. Perf. Pass.
populatus a um
Gerundium
popula‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
populandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
popula
popula‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
populare
popula‑ri, popula‑rier
Infinitiv Perf.
populav‑isse
populat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
populatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
populat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
populans
populans
populans
Gen. Sg.
populant‑is
populant‑is
populant‑is
Dat. Sg.
populant‑i
populant‑i
populant‑i
Akk. Sg.
populant‑em
populant‑em
populans
Abl. Sg.
populant‑e
populant‑e
populant‑e
Nom. Pl.
populant‑es
populant‑es
populant‑ia
Gen. Pl.
populant‑ium
populant‑ium
populant‑ium
Dat. Pl.
populant‑ibus
populant‑ibus
populant‑ibus
Akk. Pl.
populant‑es, populant‑is
populant‑es, populant‑is
populant‑ia
Abl. Pl.
populant‑ibus
populant‑ibus
populant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
populat‑us
populat‑a
populat‑um
Gen. Sg.
populat‑i
populat‑ae
populat‑i
Dat. Sg.
populat‑o
populat‑ae
populat‑o
Akk. Sg.
populat‑um
populat‑am
populat‑um
Abl. Sg.
populat‑o
populat‑a
populat‑o
Nom. Pl.
populat‑i
populat‑ae
populat‑a
Gen. Pl.
populat‑orum
populat‑arum
populat‑orum
Dat. Pl.
populat‑is
populat‑is
populat‑is
Akk. Pl.
populat‑os
populat‑as
populat‑a
Abl. Pl.
populat‑is
populat‑is
populat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
populatur‑us
populatur‑a
populatur‑um
Gen. Sg.
populatur‑i
populatur‑ae
populatur‑i
Dat. Sg.
populatur‑o
populatur‑ae
populatur‑o
Akk. Sg.
populatur‑um
populatur‑am
populatur‑um
Abl. Sg.
populatur‑o
populatur‑a
populatur‑o
Nom. Pl.
populatur‑i
populatur‑ae
populatur‑a
Gen. Pl.
populatur‑orum
populatur‑arum
populatur‑orum
Dat. Pl.
populatur‑is
populatur‑is
populatur‑is
Akk. Pl.
populatur‑os
populatur‑as
populatur‑a
Abl. Pl.
populatur‑is
populatur‑is
populatur‑is

Gerundium

Gen.
popula‑ndi
Dat.
popula‑ndo
Akk.
popula‑ndum
Abl.
popula‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
populand‑us
populand‑a
populand‑um
Gen. Sg.
populand‑i
populand‑ae
populand‑i
Dat. Sg.
populand‑o
populand‑ae
populand‑o
Akk. Sg.
populand‑um
populand‑am
populand‑um
Abl. Sg.
populand‑o
populand‑a
populand‑o
Nom. Pl.
populand‑i
populand‑ae
populand‑a
Gen. Pl.
populand‑orum
populand‑arum
populand‑orum
Dat. Pl.
populand‑is
populand‑is
populand‑is
Akk. Pl.
populand‑os
populand‑as
populand‑a
Abl. Pl.
populand‑is
populand‑is
populand‑is