Konjugation zu «tritāre, trītō, tritāvī, tritātum»

Konjugation zu «tritāre, trītō, tritāvī, tritātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
trit‑o
trit‑e‑m
trita‑ba‑m
trita‑re‑m
trita‑b‑o
2. Pers. Sg.
trita‑s
trit‑e‑s
trita‑ba‑s
trita‑re‑s
trita‑bi‑s
3. Pers. Sg.
trita‑t
trit‑e‑t
trita‑ba‑t
trita‑re‑t
trita‑bi‑t
1. Pers. Pl.
trita‑mus
trit‑e‑mus
trita‑ba‑mus
trita‑re‑mus
trita‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
trita‑tis
trit‑e‑tis
trita‑ba‑tis
trita‑re‑tis
trita‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
trita‑nt
trit‑e‑nt
trita‑ba‑nt
trita‑re‑nt
trita‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
tritav‑i
tritav‑eri‑m
tritav‑era‑m
tritav‑isse‑m
tritav‑ero
2. Pers. Sg.
tritav‑isti
tritav‑eri‑s
tritav‑era‑s
tritav‑isse‑s
tritav‑eris
3. Pers. Sg.
tritav‑it
tritav‑eri‑t
tritav‑era‑t
tritav‑isse‑t
tritav‑erit
1. Pers. Pl.
tritav‑imus
tritav‑eri‑mus
tritav‑era‑mus
tritav‑isse‑mus
tritav‑erimus
2. Pers. Pl.
tritav‑istis
tritav‑eri‑tis
tritav‑era‑tis
tritav‑isse‑tis
tritav‑eritis
3. Pers. Pl.
tritav‑erunt, tritav‑ere
tritav‑eri‑nt
tritav‑era‑nt
tritav‑isse‑nt
tritav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
tritat‑um est
tritat‑um sit
tritat‑um erat
tritat‑um esset
tritat‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
tritans tritantis
Part. Fut. Akt.
tritaturus a um
Part. Perf. Pass.
tritat‑um
Gerundium
trita‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
trita‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
trita
trita‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
tritare
trita‑ri, trita‑rier
Infinitiv Perf.
tritav‑isse
tritat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
tritatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
tritat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
tritans
tritans
tritans
Gen. Sg.
tritant‑is
tritant‑is
tritant‑is
Dat. Sg.
tritant‑i
tritant‑i
tritant‑i
Akk. Sg.
tritant‑em
tritant‑em
tritans
Abl. Sg.
tritant‑e
tritant‑e
tritant‑e
Nom. Pl.
tritant‑es
tritant‑es
tritant‑ia
Gen. Pl.
tritant‑ium
tritant‑ium
tritant‑ium
Dat. Pl.
tritant‑ibus
tritant‑ibus
tritant‑ibus
Akk. Pl.
tritant‑es, tritant‑is
tritant‑es, tritant‑is
tritant‑ia
Abl. Pl.
tritant‑ibus
tritant‑ibus
tritant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
tritat‑us
tritat‑a
tritat‑um
Gen. Sg.
tritat‑i
tritat‑ae
tritat‑i
Dat. Sg.
tritat‑o
tritat‑ae
tritat‑o
Akk. Sg.
tritat‑um
tritat‑am
tritat‑um
Abl. Sg.
tritat‑o
tritat‑a
tritat‑o
Nom. Pl.
tritat‑i
tritat‑ae
tritat‑a
Gen. Pl.
tritat‑orum
tritat‑arum
tritat‑orum
Dat. Pl.
tritat‑is
tritat‑is
tritat‑is
Akk. Pl.
tritat‑os
tritat‑as
tritat‑a
Abl. Pl.
tritat‑is
tritat‑is
tritat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
tritatur‑us
tritatur‑a
tritatur‑um
Gen. Sg.
tritatur‑i
tritatur‑ae
tritatur‑i
Dat. Sg.
tritatur‑o
tritatur‑ae
tritatur‑o
Akk. Sg.
tritatur‑um
tritatur‑am
tritatur‑um
Abl. Sg.
tritatur‑o
tritatur‑a
tritatur‑o
Nom. Pl.
tritatur‑i
tritatur‑ae
tritatur‑a
Gen. Pl.
tritatur‑orum
tritatur‑arum
tritatur‑orum
Dat. Pl.
tritatur‑is
tritatur‑is
tritatur‑is
Akk. Pl.
tritatur‑os
tritatur‑as
tritatur‑a
Abl. Pl.
tritatur‑is
tritatur‑is
tritatur‑is

Gerundium

Gen.
trita‑ndi
Dat.
trita‑ndo
Akk.
trita‑ndum
Abl.
trita‑ndo