Deklination zu «ulcus ulceris, n»

Deklination zu «ulcus ulceris, n»

Deklination

Nom. Sg.
ulcus, hulcus
Gen. Sg.
ulcer‑is
Dat. Sg.
ulcer‑i
Akk. Sg.
ulcus, hulcus
Abl. Sg.
ulcer‑e
Nom. Pl.
ulcer‑a
Gen. Pl.
ulcer‑um
Dat. Pl.
ulcer‑ibus
Akk. Pl.
ulcer‑a
Abl. Pl.
ulcer‑ibus