Konjugation zu «vērāre, vērō, vērāre,-»

Konjugation zu «vērāre, vērō, vērāre,-»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
ver‑o
ver‑e‑m
vera‑ba‑m
vera‑re‑m
vera‑b‑o
2. Pers. Sg.
vera‑s
ver‑e‑s
vera‑ba‑s
vera‑re‑s
vera‑bi‑s
3. Pers. Sg.
vera‑t
ver‑e‑t
vera‑ba‑t
vera‑re‑t
vera‑bi‑t
1. Pers. Pl.
vera‑mus
ver‑e‑mus
vera‑ba‑mus
vera‑re‑mus
vera‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
vera‑tis
ver‑e‑tis
vera‑ba‑tis
vera‑re‑tis
vera‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
vera‑nt
ver‑e‑nt
vera‑ba‑nt
vera‑re‑nt
vera‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
verav‑i
verav‑eri‑m
verav‑era‑m
verav‑isse‑m
verav‑ero
2. Pers. Sg.
verav‑isti
verav‑eri‑s
verav‑era‑s
verav‑isse‑s
verav‑eris
3. Pers. Sg.
verav‑it
verav‑eri‑t
verav‑era‑t
verav‑isse‑t
verav‑erit
1. Pers. Pl.
verav‑imus
verav‑eri‑mus
verav‑era‑mus
verav‑isse‑mus
verav‑erimus
2. Pers. Pl.
verav‑istis
verav‑eri‑tis
verav‑era‑tis
verav‑isse‑tis
verav‑eritis
3. Pers. Pl.
verav‑erunt, verav‑ere
verav‑eri‑nt
verav‑era‑nt
verav‑isse‑nt
verav‑erint

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
verans verantis
Part. Fut. Akt.
Part. Perf. Pass.
Gerundium
vera‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
vera‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
vera
vera‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
verare
vera‑ri, vera‑rier
Infinitiv Perf.
verav‑isse
Infinitiv Fut.

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
verans
verans
verans
Gen. Sg.
verant‑is
verant‑is
verant‑is
Dat. Sg.
verant‑i
verant‑i
verant‑i
Akk. Sg.
verant‑em
verant‑em
verans
Abl. Sg.
verant‑e
verant‑e
verant‑e
Nom. Pl.
verant‑es
verant‑es
verant‑ia
Gen. Pl.
verant‑ium
verant‑ium
verant‑ium
Dat. Pl.
verant‑ibus
verant‑ibus
verant‑ibus
Akk. Pl.
verant‑es, verant‑is
verant‑es, verant‑is
verant‑ia
Abl. Pl.
verant‑ibus
verant‑ibus
verant‑ibus

Gerundium

Gen.
vera‑ndi
Dat.
vera‑ndo
Akk.
vera‑ndum
Abl.
vera‑ndo