Deklination zu «parātūra -ae, f»

Deklination zu «parātūra -ae, f»

Deklination

Nom. Sg.
paratur‑a
Gen. Sg.
paratur‑ae
Dat. Sg.
paratur‑ae
Akk. Sg.
paratur‑am
Abl. Sg.
paratur‑a
Nom. Pl.
Gen. Pl.
Dat. Pl.
Akk. Pl.
Abl. Pl.