Konjugation zu «memorārī, memoror, memorātus sum»

Konjugation zu «memorārī, memoror, memorātus sum»

Präsensstamm

Präs. Ind. Präs. Konj. Imperf. Ind. Imperf. Konj. Fut. I Ind.
1. Pers. Sg.
memor‑or
memor‑e‑r
memora‑ba‑r
memora‑re‑r
memora‑b‑or
2. Pers. Sg.
memora‑ris, memora‑re
memor‑e‑ris, memor‑e‑re
memora‑ba‑ris, memora‑ba‑re
memora‑re‑ris, memora‑re‑re
memora‑be‑ris, memora‑be‑re
3. Pers. Sg.
memora‑tur
memor‑e‑tur
memora‑ba‑tur
memora‑re‑tur
memora‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
memora‑mur
memor‑e‑mur
memora‑ba‑mur
memora‑re‑mur
memora‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
memora‑mini
memor‑e‑mini
memora‑ba‑mini
memora‑re‑mini
memora‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
memora‑ntur
memor‑e‑ntur
memora‑ba‑ntur
memora‑re‑ntur
memora‑bu‑ntur

Perfektstamm

Perf. Ind. Perf. Konj. Plusquamperf. Ind. Plusquamperf. Konj. Fut. II Ind.
1. Pers. Sg.
memorat‑us sum
memorat‑us sim
memorat‑us eram
memorat‑us essem
memorat‑us ero
2. Pers. Sg.
memorat‑us es
memorat‑us sis
memorat‑us eras
memorat‑us esses
memorat‑us eris
3. Pers. Sg.
memorat‑us est
memorat‑us sit
memorat‑us erat
memorat‑us esset
memorat‑us erit
1. Pers. Pl.
memorat‑i sumus
memorat‑i simus
memorat‑i eramus
memorat‑i essemus
memorat‑i erimus
2. Pers. Pl.
memorat‑i estis
memorat‑i sitis
memorat‑i eratis
memorat‑i essetis
memorat‑i eritis
3. Pers. Pl.
memorat‑i sunt
memorat‑i sint
memorat‑i erant
memorat‑i essent
memorat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs.
memorans memorantis
Part. Fut.
memoraturus a um
Part. Perf.
memoratus a um
Gerundium
memora‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
memorandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
memora‑re
memora‑mini
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Infinitiv Präs.
memorari
Infinitiv Perf.
memorat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
memoratur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
memorans
memorans
memorans
Gen. Sg.
memorant‑is
memorant‑is
memorant‑is
Dat. Sg.
memorant‑i
memorant‑i
memorant‑i
Akk. Sg.
memorant‑em
memorant‑em
memorans
Abl. Sg.
memorant‑e
memorant‑e
memorant‑e
Nom. Pl.
memorant‑es
memorant‑es
memorant‑ia
Gen. Pl.
memorant‑ium
memorant‑ium
memorant‑ium
Dat. Pl.
memorant‑ibus
memorant‑ibus
memorant‑ibus
Akk. Pl.
memorant‑es, memorant‑is
memorant‑es, memorant‑is
memorant‑ia
Abl. Pl.
memorant‑ibus
memorant‑ibus
memorant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
memorat‑us
memorat‑a
memorat‑um
Gen. Sg.
memorat‑i
memorat‑ae
memorat‑i
Dat. Sg.
memorat‑o
memorat‑ae
memorat‑o
Akk. Sg.
memorat‑um
memorat‑am
memorat‑um
Abl. Sg.
memorat‑o
memorat‑a
memorat‑o
Nom. Pl.
memorat‑i
memorat‑ae
memorat‑a
Gen. Pl.
memorat‑orum
memorat‑arum
memorat‑orum
Dat. Pl.
memorat‑is
memorat‑is
memorat‑is
Akk. Pl.
memorat‑os
memorat‑as
memorat‑a
Abl. Pl.
memorat‑is
memorat‑is
memorat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
memoratur‑us
memoratur‑a
memoratur‑um
Gen. Sg.
memoratur‑i
memoratur‑ae
memoratur‑i
Dat. Sg.
memoratur‑o
memoratur‑ae
memoratur‑o
Akk. Sg.
memoratur‑um
memoratur‑am
memoratur‑um
Abl. Sg.
memoratur‑o
memoratur‑a
memoratur‑o
Nom. Pl.
memoratur‑i
memoratur‑ae
memoratur‑a
Gen. Pl.
memoratur‑orum
memoratur‑arum
memoratur‑orum
Dat. Pl.
memoratur‑is
memoratur‑is
memoratur‑is
Akk. Pl.
memoratur‑os
memoratur‑as
memoratur‑a
Abl. Pl.
memoratur‑is
memoratur‑is
memoratur‑is

Gerundium

Gen.
memora‑ndi
Dat.
memora‑ndo
Akk.
memora‑ndum
Abl.
memora‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
memorand‑us
memorand‑a
memorand‑um
Gen. Sg.
memorand‑i
memorand‑ae
memorand‑i
Dat. Sg.
memorand‑o
memorand‑ae
memorand‑o
Akk. Sg.
memorand‑um
memorand‑am
memorand‑um
Abl. Sg.
memorand‑o
memorand‑a
memorand‑o
Nom. Pl.
memorand‑i
memorand‑ae
memorand‑a
Gen. Pl.
memorand‑orum
memorand‑arum
memorand‑orum
Dat. Pl.
memorand‑is
memorand‑is
memorand‑is
Akk. Pl.
memorand‑os
memorand‑as
memorand‑a
Abl. Pl.
memorand‑is
memorand‑is
memorand‑is