Konjugation zu «captīvitāre, captīvitō, captīvitāvī, captīvitātum»

Konjugation zu «captīvitāre, captīvitō, captīvitāvī, captīvitātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
captivit‑o
captivit‑e‑m
captivita‑ba‑m
captivita‑re‑m
captivita‑b‑o
2. Pers. Sg.
captivita‑s
captivit‑e‑s
captivita‑ba‑s
captivita‑re‑s
captivita‑bi‑s
3. Pers. Sg.
captivita‑t
captivit‑e‑t
captivita‑ba‑t
captivita‑re‑t
captivita‑bi‑t
1. Pers. Pl.
captivita‑mus
captivit‑e‑mus
captivita‑ba‑mus
captivita‑re‑mus
captivita‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
captivita‑tis
captivit‑e‑tis
captivita‑ba‑tis
captivita‑re‑tis
captivita‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
captivita‑nt
captivit‑e‑nt
captivita‑ba‑nt
captivita‑re‑nt
captivita‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
captivit‑or
captivit‑e‑r
captivita‑ba‑r
captivita‑re‑r
captivita‑b‑or
2. Pers. Sg.
captivita‑ris
captivit‑e‑ris, captivit‑e‑re
captivita‑ba‑ris, captivita‑ba‑re
captivita‑re‑ris, captivita‑re‑re
captivita‑be‑ris, captivita‑be‑re
3. Pers. Sg.
captivita‑tur
captivit‑e‑tur
captivita‑ba‑tur
captivita‑re‑tur
captivita‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
captivita‑mur
captivit‑e‑mur
captivita‑ba‑mur
captivita‑re‑mur
captivita‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
captivita‑mini
captivit‑e‑mini
captivita‑ba‑mini
captivita‑re‑mini
captivita‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
captivita‑ntur
captivit‑e‑ntur
captivita‑ba‑ntur
captivita‑re‑ntur
captivita‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
captivitav‑i
captivitav‑eri‑m
captivitav‑era‑m
captivitav‑isse‑m
captivitav‑ero
2. Pers. Sg.
captivitav‑isti
captivitav‑eri‑s
captivitav‑era‑s
captivitav‑isse‑s
captivitav‑eris
3. Pers. Sg.
captivitav‑it
captivitav‑eri‑t
captivitav‑era‑t
captivitav‑isse‑t
captivitav‑erit
1. Pers. Pl.
captivitav‑imus
captivitav‑eri‑mus
captivitav‑era‑mus
captivitav‑isse‑mus
captivitav‑erimus
2. Pers. Pl.
captivitav‑istis
captivitav‑eri‑tis
captivitav‑era‑tis
captivitav‑isse‑tis
captivitav‑eritis
3. Pers. Pl.
captivitav‑erunt, captivitav‑ere
captivitav‑eri‑nt
captivitav‑era‑nt
captivitav‑isse‑nt
captivitav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
captivitat‑us sum
captivitat‑us sim
captivitat‑us eram
captivitat‑us essem
captivitat‑us ero
2. Pers. Sg.
captivitat‑us es
captivitat‑us sis
captivitat‑us eras
captivitat‑us esses
captivitat‑us eris
3. Pers. Sg.
captivitat‑us est
captivitat‑us sit
captivitat‑us erat
captivitat‑us esset
captivitat‑us erit
1. Pers. Pl.
captivitat‑i sumus
captivitat‑i simus
captivitat‑i eramus
captivitat‑i essemus
captivitat‑i erimus
2. Pers. Pl.
captivitat‑i estis
captivitat‑i sitis
captivitat‑i eratis
captivitat‑i essetis
captivitat‑i eritis
3. Pers. Pl.
captivitat‑i sunt
captivitat‑i sint
captivitat‑i erant
captivitat‑i essent
captivitat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
captivitans captivitantis
Part. Fut. Akt.
captivitaturus a um
Part. Perf. Pass.
captivitatus a um
Gerundium
captivita‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
captivitandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
captivita
captivita‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
captivitare
captivita‑ri, captivita‑rier
Infinitiv Perf.
captivitav‑isse
captivitat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
captivitatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
captivitat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
captivitans
captivitans
captivitans
Gen. Sg.
captivitant‑is
captivitant‑is
captivitant‑is
Dat. Sg.
captivitant‑i
captivitant‑i
captivitant‑i
Akk. Sg.
captivitant‑em
captivitant‑em
captivitans
Abl. Sg.
captivitant‑e
captivitant‑e
captivitant‑e
Nom. Pl.
captivitant‑es
captivitant‑es
captivitant‑ia
Gen. Pl.
captivitant‑ium
captivitant‑ium
captivitant‑ium
Dat. Pl.
captivitant‑ibus
captivitant‑ibus
captivitant‑ibus
Akk. Pl.
captivitant‑es, captivitant‑is
captivitant‑es, captivitant‑is
captivitant‑ia
Abl. Pl.
captivitant‑ibus
captivitant‑ibus
captivitant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
captivitat‑us
captivitat‑a
captivitat‑um
Gen. Sg.
captivitat‑i
captivitat‑ae
captivitat‑i
Dat. Sg.
captivitat‑o
captivitat‑ae
captivitat‑o
Akk. Sg.
captivitat‑um
captivitat‑am
captivitat‑um
Abl. Sg.
captivitat‑o
captivitat‑a
captivitat‑o
Nom. Pl.
captivitat‑i
captivitat‑ae
captivitat‑a
Gen. Pl.
captivitat‑orum
captivitat‑arum
captivitat‑orum
Dat. Pl.
captivitat‑is
captivitat‑is
captivitat‑is
Akk. Pl.
captivitat‑os
captivitat‑as
captivitat‑a
Abl. Pl.
captivitat‑is
captivitat‑is
captivitat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
captivitatur‑us
captivitatur‑a
captivitatur‑um
Gen. Sg.
captivitatur‑i
captivitatur‑ae
captivitatur‑i
Dat. Sg.
captivitatur‑o
captivitatur‑ae
captivitatur‑o
Akk. Sg.
captivitatur‑um
captivitatur‑am
captivitatur‑um
Abl. Sg.
captivitatur‑o
captivitatur‑a
captivitatur‑o
Nom. Pl.
captivitatur‑i
captivitatur‑ae
captivitatur‑a
Gen. Pl.
captivitatur‑orum
captivitatur‑arum
captivitatur‑orum
Dat. Pl.
captivitatur‑is
captivitatur‑is
captivitatur‑is
Akk. Pl.
captivitatur‑os
captivitatur‑as
captivitatur‑a
Abl. Pl.
captivitatur‑is
captivitatur‑is
captivitatur‑is

Gerundium

Gen.
captivita‑ndi
Dat.
captivita‑ndo
Akk.
captivita‑ndum
Abl.
captivita‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
captivitand‑us
captivitand‑a
captivitand‑um
Gen. Sg.
captivitand‑i
captivitand‑ae
captivitand‑i
Dat. Sg.
captivitand‑o
captivitand‑ae
captivitand‑o
Akk. Sg.
captivitand‑um
captivitand‑am
captivitand‑um
Abl. Sg.
captivitand‑o
captivitand‑a
captivitand‑o
Nom. Pl.
captivitand‑i
captivitand‑ae
captivitand‑a
Gen. Pl.
captivitand‑orum
captivitand‑arum
captivitand‑orum
Dat. Pl.
captivitand‑is
captivitand‑is
captivitand‑is
Akk. Pl.
captivitand‑os
captivitand‑as
captivitand‑a
Abl. Pl.
captivitand‑is
captivitand‑is
captivitand‑is