Konjugation zu «anxiāre, anxiō, anxiāvī, anxiātum»

Konjugation zu «anxiāre, anxiō, anxiāvī, anxiātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
anxi‑o
anxi‑e‑m
anxia‑ba‑m
anxia‑re‑m
anxia‑b‑o
2. Pers. Sg.
anxia‑s
anxi‑e‑s
anxia‑ba‑s
anxia‑re‑s
anxia‑bi‑s
3. Pers. Sg.
anxia‑t
anxi‑e‑t
anxia‑ba‑t
anxia‑re‑t
anxia‑bi‑t
1. Pers. Pl.
anxia‑mus
anxi‑e‑mus
anxia‑ba‑mus
anxia‑re‑mus
anxia‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
anxia‑tis
anxi‑e‑tis
anxia‑ba‑tis
anxia‑re‑tis
anxia‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
anxia‑nt
anxi‑e‑nt
anxia‑ba‑nt
anxia‑re‑nt
anxia‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
anxi‑or
anxi‑e‑r
anxia‑ba‑r
anxia‑re‑r
anxia‑b‑or
2. Pers. Sg.
anxia‑ris
anxi‑e‑ris, anxi‑e‑re
anxia‑ba‑ris, anxia‑ba‑re
anxia‑re‑ris, anxia‑re‑re
anxia‑be‑ris, anxia‑be‑re
3. Pers. Sg.
anxia‑tur
anxi‑e‑tur
anxia‑ba‑tur
anxia‑re‑tur
anxia‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
anxia‑mur
anxi‑e‑mur
anxia‑ba‑mur
anxia‑re‑mur
anxia‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
anxia‑mini
anxi‑e‑mini
anxia‑ba‑mini
anxia‑re‑mini
anxia‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
anxia‑ntur
anxi‑e‑ntur
anxia‑ba‑ntur
anxia‑re‑ntur
anxia‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
anxiav‑i
anxiav‑eri‑m
anxiav‑era‑m
anxiav‑isse‑m
anxiav‑ero
2. Pers. Sg.
anxiav‑isti
anxiav‑eri‑s
anxiav‑era‑s
anxiav‑isse‑s
anxiav‑eris
3. Pers. Sg.
anxiav‑it
anxiav‑eri‑t
anxiav‑era‑t
anxiav‑isse‑t
anxiav‑erit
1. Pers. Pl.
anxiav‑imus
anxiav‑eri‑mus
anxiav‑era‑mus
anxiav‑isse‑mus
anxiav‑erimus
2. Pers. Pl.
anxiav‑istis
anxiav‑eri‑tis
anxiav‑era‑tis
anxiav‑isse‑tis
anxiav‑eritis
3. Pers. Pl.
anxiav‑erunt, anxiav‑ere
anxiav‑eri‑nt
anxiav‑era‑nt
anxiav‑isse‑nt
anxiav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
anxiat‑us sum
anxiat‑us sim
anxiat‑us eram
anxiat‑us essem
anxiat‑us ero
2. Pers. Sg.
anxiat‑us es
anxiat‑us sis
anxiat‑us eras
anxiat‑us esses
anxiat‑us eris
3. Pers. Sg.
anxiat‑us est
anxiat‑us sit
anxiat‑us erat
anxiat‑us esset
anxiat‑us erit
1. Pers. Pl.
anxiat‑i sumus
anxiat‑i simus
anxiat‑i eramus
anxiat‑i essemus
anxiat‑i erimus
2. Pers. Pl.
anxiat‑i estis
anxiat‑i sitis
anxiat‑i eratis
anxiat‑i essetis
anxiat‑i eritis
3. Pers. Pl.
anxiat‑i sunt
anxiat‑i sint
anxiat‑i erant
anxiat‑i essent
anxiat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
anxians anxiantis
Part. Fut. Akt.
anxiaturus a um
Part. Perf. Pass.
anxiatus a um
Gerundium
anxia‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
anxiandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
anxia
anxia‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
anxiare
anxia‑ri, anxia‑rier
Infinitiv Perf.
anxiav‑isse
anxiat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
anxiatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
anxiat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
anxians
anxians
anxians
Gen. Sg.
anxiant‑is
anxiant‑is
anxiant‑is
Dat. Sg.
anxiant‑i
anxiant‑i
anxiant‑i
Akk. Sg.
anxiant‑em
anxiant‑em
anxians
Abl. Sg.
anxiant‑e
anxiant‑e
anxiant‑e
Nom. Pl.
anxiant‑es
anxiant‑es
anxiant‑ia
Gen. Pl.
anxiant‑ium
anxiant‑ium
anxiant‑ium
Dat. Pl.
anxiant‑ibus
anxiant‑ibus
anxiant‑ibus
Akk. Pl.
anxiant‑es, anxiant‑is
anxiant‑es, anxiant‑is
anxiant‑ia
Abl. Pl.
anxiant‑ibus
anxiant‑ibus
anxiant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
anxiat‑us
anxiat‑a
anxiat‑um
Gen. Sg.
anxiat‑i
anxiat‑ae
anxiat‑i
Dat. Sg.
anxiat‑o
anxiat‑ae
anxiat‑o
Akk. Sg.
anxiat‑um
anxiat‑am
anxiat‑um
Abl. Sg.
anxiat‑o
anxiat‑a
anxiat‑o
Nom. Pl.
anxiat‑i
anxiat‑ae
anxiat‑a
Gen. Pl.
anxiat‑orum
anxiat‑arum
anxiat‑orum
Dat. Pl.
anxiat‑is
anxiat‑is
anxiat‑is
Akk. Pl.
anxiat‑os
anxiat‑as
anxiat‑a
Abl. Pl.
anxiat‑is
anxiat‑is
anxiat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
anxiatur‑us
anxiatur‑a
anxiatur‑um
Gen. Sg.
anxiatur‑i
anxiatur‑ae
anxiatur‑i
Dat. Sg.
anxiatur‑o
anxiatur‑ae
anxiatur‑o
Akk. Sg.
anxiatur‑um
anxiatur‑am
anxiatur‑um
Abl. Sg.
anxiatur‑o
anxiatur‑a
anxiatur‑o
Nom. Pl.
anxiatur‑i
anxiatur‑ae
anxiatur‑a
Gen. Pl.
anxiatur‑orum
anxiatur‑arum
anxiatur‑orum
Dat. Pl.
anxiatur‑is
anxiatur‑is
anxiatur‑is
Akk. Pl.
anxiatur‑os
anxiatur‑as
anxiatur‑a
Abl. Pl.
anxiatur‑is
anxiatur‑is
anxiatur‑is

Gerundium

Gen.
anxia‑ndi
Dat.
anxia‑ndo
Akk.
anxia‑ndum
Abl.
anxia‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
anxiand‑us
anxiand‑a
anxiand‑um
Gen. Sg.
anxiand‑i
anxiand‑ae
anxiand‑i
Dat. Sg.
anxiand‑o
anxiand‑ae
anxiand‑o
Akk. Sg.
anxiand‑um
anxiand‑am
anxiand‑um
Abl. Sg.
anxiand‑o
anxiand‑a
anxiand‑o
Nom. Pl.
anxiand‑i
anxiand‑ae
anxiand‑a
Gen. Pl.
anxiand‑orum
anxiand‑arum
anxiand‑orum
Dat. Pl.
anxiand‑is
anxiand‑is
anxiand‑is
Akk. Pl.
anxiand‑os
anxiand‑as
anxiand‑a
Abl. Pl.
anxiand‑is
anxiand‑is
anxiand‑is