Konjugation zu «amicāre, amīcō, amicāvī, amicātum»

Konjugation zu «amicāre, amīcō, amicāvī, amicātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
amic‑o
amic‑e‑m
amica‑ba‑m
amica‑re‑m
amica‑b‑o
2. Pers. Sg.
amica‑s
amic‑e‑s
amica‑ba‑s
amica‑re‑s
amica‑bi‑s
3. Pers. Sg.
amica‑t
amic‑e‑t
amica‑ba‑t
amica‑re‑t
amica‑bi‑t
1. Pers. Pl.
amica‑mus
amic‑e‑mus
amica‑ba‑mus
amica‑re‑mus
amica‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
amica‑tis
amic‑e‑tis
amica‑ba‑tis
amica‑re‑tis
amica‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
amica‑nt
amic‑e‑nt
amica‑ba‑nt
amica‑re‑nt
amica‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
amic‑or
amic‑e‑r
amica‑ba‑r
amica‑re‑r
amica‑b‑or
2. Pers. Sg.
amica‑ris
amic‑e‑ris, amic‑e‑re
amica‑ba‑ris, amica‑ba‑re
amica‑re‑ris, amica‑re‑re
amica‑be‑ris, amica‑be‑re
3. Pers. Sg.
amica‑tur
amic‑e‑tur
amica‑ba‑tur
amica‑re‑tur
amica‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
amica‑mur
amic‑e‑mur
amica‑ba‑mur
amica‑re‑mur
amica‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
amica‑mini
amic‑e‑mini
amica‑ba‑mini
amica‑re‑mini
amica‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
amica‑ntur
amic‑e‑ntur
amica‑ba‑ntur
amica‑re‑ntur
amica‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
amicav‑i
amicav‑eri‑m
amicav‑era‑m
amicav‑isse‑m
amicav‑ero
2. Pers. Sg.
amicav‑isti
amicav‑eri‑s
amicav‑era‑s
amicav‑isse‑s
amicav‑eris
3. Pers. Sg.
amicav‑it
amicav‑eri‑t
amicav‑era‑t
amicav‑isse‑t
amicav‑erit
1. Pers. Pl.
amicav‑imus
amicav‑eri‑mus
amicav‑era‑mus
amicav‑isse‑mus
amicav‑erimus
2. Pers. Pl.
amicav‑istis
amicav‑eri‑tis
amicav‑era‑tis
amicav‑isse‑tis
amicav‑eritis
3. Pers. Pl.
amicav‑erunt, amicav‑ere
amicav‑eri‑nt
amicav‑era‑nt
amicav‑isse‑nt
amicav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
amicat‑us sum
amicat‑us sim
amicat‑us eram
amicat‑us essem
amicat‑us ero
2. Pers. Sg.
amicat‑us es
amicat‑us sis
amicat‑us eras
amicat‑us esses
amicat‑us eris
3. Pers. Sg.
amicat‑us est
amicat‑us sit
amicat‑us erat
amicat‑us esset
amicat‑us erit
1. Pers. Pl.
amicat‑i sumus
amicat‑i simus
amicat‑i eramus
amicat‑i essemus
amicat‑i erimus
2. Pers. Pl.
amicat‑i estis
amicat‑i sitis
amicat‑i eratis
amicat‑i essetis
amicat‑i eritis
3. Pers. Pl.
amicat‑i sunt
amicat‑i sint
amicat‑i erant
amicat‑i essent
amicat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
amicans amicantis
Part. Fut. Akt.
amicaturus a um
Part. Perf. Pass.
amicatus a um
Gerundium
amica‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
amicandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
amica
amica‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
amicare
amica‑ri, amica‑rier
Infinitiv Perf.
amicav‑isse
amicat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
amicatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
amicat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
amicans
amicans
amicans
Gen. Sg.
amicant‑is
amicant‑is
amicant‑is
Dat. Sg.
amicant‑i
amicant‑i
amicant‑i
Akk. Sg.
amicant‑em
amicant‑em
amicans
Abl. Sg.
amicant‑e
amicant‑e
amicant‑e
Nom. Pl.
amicant‑es
amicant‑es
amicant‑ia
Gen. Pl.
amicant‑ium
amicant‑ium
amicant‑ium
Dat. Pl.
amicant‑ibus
amicant‑ibus
amicant‑ibus
Akk. Pl.
amicant‑es, amicant‑is
amicant‑es, amicant‑is
amicant‑ia
Abl. Pl.
amicant‑ibus
amicant‑ibus
amicant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
amicat‑us
amicat‑a
amicat‑um
Gen. Sg.
amicat‑i
amicat‑ae
amicat‑i
Dat. Sg.
amicat‑o
amicat‑ae
amicat‑o
Akk. Sg.
amicat‑um
amicat‑am
amicat‑um
Abl. Sg.
amicat‑o
amicat‑a
amicat‑o
Nom. Pl.
amicat‑i
amicat‑ae
amicat‑a
Gen. Pl.
amicat‑orum
amicat‑arum
amicat‑orum
Dat. Pl.
amicat‑is
amicat‑is
amicat‑is
Akk. Pl.
amicat‑os
amicat‑as
amicat‑a
Abl. Pl.
amicat‑is
amicat‑is
amicat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
amicatur‑us
amicatur‑a
amicatur‑um
Gen. Sg.
amicatur‑i
amicatur‑ae
amicatur‑i
Dat. Sg.
amicatur‑o
amicatur‑ae
amicatur‑o
Akk. Sg.
amicatur‑um
amicatur‑am
amicatur‑um
Abl. Sg.
amicatur‑o
amicatur‑a
amicatur‑o
Nom. Pl.
amicatur‑i
amicatur‑ae
amicatur‑a
Gen. Pl.
amicatur‑orum
amicatur‑arum
amicatur‑orum
Dat. Pl.
amicatur‑is
amicatur‑is
amicatur‑is
Akk. Pl.
amicatur‑os
amicatur‑as
amicatur‑a
Abl. Pl.
amicatur‑is
amicatur‑is
amicatur‑is

Gerundium

Gen.
amica‑ndi
Dat.
amica‑ndo
Akk.
amica‑ndum
Abl.
amica‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
amicand‑us
amicand‑a
amicand‑um
Gen. Sg.
amicand‑i
amicand‑ae
amicand‑i
Dat. Sg.
amicand‑o
amicand‑ae
amicand‑o
Akk. Sg.
amicand‑um
amicand‑am
amicand‑um
Abl. Sg.
amicand‑o
amicand‑a
amicand‑o
Nom. Pl.
amicand‑i
amicand‑ae
amicand‑a
Gen. Pl.
amicand‑orum
amicand‑arum
amicand‑orum
Dat. Pl.
amicand‑is
amicand‑is
amicand‑is
Akk. Pl.
amicand‑os
amicand‑as
amicand‑a
Abl. Pl.
amicand‑is
amicand‑is
amicand‑is