Konjugation zu «parere, pariō, peperī, partum»

Konjugation zu «parere, pariō, peperī, partum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
pari‑o
pari‑a‑m
pari‑eba‑m
pare‑re‑m
pari‑a‑m
2. Pers. Sg.
pari‑s
pari‑a‑s
pari‑eba‑s
pare‑re‑s
pari‑e‑s
3. Pers. Sg.
pari‑t
pari‑a‑t
pari‑eba‑t
pare‑re‑t, pariret
pari‑e‑t
1. Pers. Pl.
pari‑mus
pari‑a‑mus
pari‑eba‑mus
pare‑re‑mus
pari‑e‑mus
2. Pers. Pl.
pari‑tis
pari‑a‑tis
pari‑eba‑tis
pare‑re‑tis
pari‑e‑tis
3. Pers. Pl.
pari‑u‑nt
pari‑a‑nt
pari‑eba‑nt
pare‑re‑nt
pari‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
pari‑or
pari‑a‑r
pari‑eba‑r
pare‑re‑r
pari‑a‑r
2. Pers. Sg.
pare‑ris
pari‑a‑ris, pari‑a‑re
pari‑eba‑ris, pari‑eba‑re
pare‑re‑ris, pare‑re‑re
pari‑e‑ris, pari‑e‑re
3. Pers. Sg.
pari‑tur
pari‑a‑tur
pari‑eba‑tur
pare‑re‑tur
pari‑e‑tur
1. Pers. Pl.
pari‑mur
pari‑a‑mur
pari‑eba‑mur
pare‑re‑mur
pari‑e‑mur
2. Pers. Pl.
pari‑mini
pari‑a‑mini
pari‑eba‑mini
pare‑re‑mini
pari‑e‑mini
3. Pers. Pl.
pari‑u‑ntur
pari‑a‑ntur
pari‑eba‑ntur
pare‑re‑ntur
pari‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
peper‑i
peper‑eri‑m
peper‑era‑m, peperam
peper‑isse‑m
peper‑ero
2. Pers. Sg.
peper‑isti
peper‑eri‑s
peper‑era‑s, peperas
peper‑isse‑s
peper‑eris
3. Pers. Sg.
peper‑it
peper‑eri‑t
peper‑era‑t, peperat
peper‑isse‑t
peper‑erit
1. Pers. Pl.
peper‑imus
peper‑eri‑mus
peperamus, pepererarus
peper‑isse‑mus
peper‑erimus
2. Pers. Pl.
peper‑istis
peper‑eri‑tis
peper‑era‑tis, peperatis
peper‑isse‑tis
peper‑eritis
3. Pers. Pl.
peper‑erunt, peper‑ere
peper‑eri‑nt
peper‑era‑nt, peperant
peper‑isse‑nt
peper‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
part‑us sum
part‑us sim
part‑us eram
part‑us essem
part‑us ero
2. Pers. Sg.
part‑us es
part‑us sis
part‑us eras
part‑us esses
part‑us eris
3. Pers. Sg.
part‑us est
part‑us sit
part‑us erat
part‑us esset
part‑us erit
1. Pers. Pl.
part‑i sumus
part‑i simus
part‑i eramus
part‑i essemus
part‑i erimus
2. Pers. Pl.
part‑i estis
part‑i sitis
part‑i eratis
part‑i essetis
part‑i eritis
3. Pers. Pl.
part‑i sunt
part‑i sint
part‑i erant
part‑i essent
part‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
pariens parientis
Part. Fut. Akt.
parturus a um
Part. Perf. Pass.
partus a um
Gerundium
pari‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
pariendus a um, pariundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
pare
pari‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
parere, parire
par‑i, par‑ier
Infinitiv Perf.
peper‑isse
part‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
partur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse, pariturum ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
part‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
par‑i‑ens
par‑i‑ens
par‑i‑ens
Gen. Sg.
par‑i‑ent‑is
par‑i‑ent‑is
par‑i‑ent‑is
Dat. Sg.
par‑i‑ent‑i
par‑i‑ent‑i
par‑i‑ent‑i
Akk. Sg.
par‑i‑ent‑em
par‑i‑ent‑em
par‑i‑ens
Abl. Sg.
par‑i‑ent‑e
par‑i‑ent‑e
par‑i‑ent‑e
Nom. Pl.
par‑i‑ent‑es
par‑i‑ent‑es
par‑i‑ent‑ia
Gen. Pl.
par‑i‑ent‑ium
par‑i‑ent‑ium
par‑i‑ent‑ium
Dat. Pl.
par‑i‑ent‑ibus
par‑i‑ent‑ibus
par‑i‑ent‑ibus
Akk. Pl.
par‑i‑ent‑es, par‑i‑ent‑is
par‑i‑ent‑es, par‑i‑ent‑is
par‑i‑ent‑ia
Abl. Pl.
par‑i‑ent‑ibus
par‑i‑ent‑ibus
par‑i‑ent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
part‑us
part‑a
part‑um
Gen. Sg.
part‑i
part‑ae
part‑i
Dat. Sg.
part‑o
part‑ae
part‑o
Akk. Sg.
part‑um
part‑am
part‑um
Abl. Sg.
part‑o
part‑a
part‑o
Nom. Pl.
part‑i
part‑ae
part‑a
Gen. Pl.
part‑orum
part‑arum
part‑orum
Dat. Pl.
part‑is
part‑is
part‑is
Akk. Pl.
part‑os
part‑as
part‑a
Abl. Pl.
part‑is
part‑is
part‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
partur‑us, pariturus
partur‑a, paritura
partur‑um, pariturum
Gen. Sg.
partur‑i, parituri
partur‑ae, pariturae
partur‑i, parituri
Dat. Sg.
partur‑o, parituro
partur‑ae, pariturae
partur‑o, parituro
Akk. Sg.
partur‑um, pariturum
partur‑am, parituram
partur‑um, pariturum
Abl. Sg.
partur‑o, parituro
partur‑a, paritura
partur‑o, parituro
Nom. Pl.
partur‑i, parituri
partur‑ae, pariturae
partur‑a, paritura
Gen. Pl.
partur‑orum, pariturorum
partur‑arum, pariturarum
partur‑orum, pariturorum
Dat. Pl.
partur‑is, parituris
partur‑is, parituris
partur‑is, parituris
Akk. Pl.
partur‑os, parituros
partur‑as, parituras
partur‑a, paritura
Abl. Pl.
partur‑is, parituris
partur‑is, parituris
partur‑is, parituris

Partizip Präsens Aktiv (PPA) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
par‑i‑ent‑ior
par‑i‑ent‑ior
par‑i‑ent‑ius
Gen. Sg.
par‑i‑ent‑ior‑is
par‑i‑ent‑ior‑is
par‑i‑ent‑ior‑is
Dat. Sg.
par‑i‑ent‑ior‑i
par‑i‑ent‑ior‑i
par‑i‑ent‑ior‑i
Akk. Sg.
par‑i‑ent‑ior‑em
par‑i‑ent‑ior‑em
par‑i‑ent‑ius
Abl. Sg.
par‑i‑ent‑ior‑e
par‑i‑ent‑ior‑e
par‑i‑ent‑ior‑e
Nom. Pl.
par‑i‑ent‑ior‑es
par‑i‑ent‑ior‑es
par‑i‑ent‑ior‑a
Gen. Pl.
par‑i‑ent‑ior‑um
par‑i‑ent‑ior‑um
par‑i‑ent‑ior‑um
Dat. Pl.
par‑i‑ent‑ior‑ibus
par‑i‑ent‑ior‑ibus
par‑i‑ent‑ior‑ibus
Akk. Pl.
par‑i‑ent‑ior‑es
par‑i‑ent‑ior‑es
par‑i‑ent‑ior‑a
Abl. Pl.
par‑i‑ent‑ior‑ibus
par‑i‑ent‑ior‑ibus
par‑i‑ent‑ior‑ibus

Partizip Präsens Aktiv (PPA) - Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
par‑i‑ent‑issim‑us
par‑i‑ent‑issim‑a
par‑i‑ent‑issim‑um
Gen. Sg.
par‑i‑ent‑issim‑i
par‑i‑ent‑issim‑ae
par‑i‑ent‑issim‑i
Dat. Sg.
par‑i‑ent‑issim‑o
par‑i‑ent‑issim‑ae
par‑i‑ent‑issim‑o
Akk. Sg.
par‑i‑ent‑issim‑um
par‑i‑ent‑issim‑am
par‑i‑ent‑issim‑um
Abl. Sg.
par‑i‑ent‑issim‑o
par‑i‑ent‑issim‑a
par‑i‑ent‑issim‑o
Nom. Pl.
par‑i‑ent‑issim‑i
par‑i‑ent‑issim‑ae
par‑i‑ent‑issim‑a
Gen. Pl.
par‑i‑ent‑issim‑orum
par‑i‑ent‑issim‑arum
par‑i‑ent‑issim‑orum
Dat. Pl.
par‑i‑ent‑issim‑is
par‑i‑ent‑issim‑is
par‑i‑ent‑issim‑is
Akk. Pl.
par‑i‑ent‑issim‑os
par‑i‑ent‑issim‑as
par‑i‑ent‑issim‑a
Abl. Pl.
par‑i‑ent‑issim‑is
par‑i‑ent‑issim‑is
par‑i‑ent‑issim‑is

Gerundium

Gen.
pari‑e‑ndi
Dat.
pari‑e‑ndo
Akk.
pari‑e‑ndum
Abl.
pari‑e‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pari‑end‑us, pariund‑us
pari‑end‑a, pariund‑a
pari‑end‑um, pariund‑um
Gen. Sg.
pari‑end‑i, pariund‑i
pari‑end‑ae, pariund‑ae
pari‑end‑i, pariund‑i
Dat. Sg.
pari‑end‑o, pariund‑o
pari‑end‑ae, pariund‑ae
pari‑end‑o, pariund‑o
Akk. Sg.
pari‑end‑um, pariund‑um
pari‑end‑am, pariund‑am
pari‑end‑um, pariund‑um
Abl. Sg.
pari‑end‑o, pariund‑o
pari‑end‑a, pariund‑a
pari‑end‑o, pariund‑o
Nom. Pl.
pari‑end‑i, pariund‑i
pari‑end‑ae, pariund‑ae
pari‑end‑a, pariund‑a
Gen. Pl.
pari‑end‑orum, pariund‑orum
pari‑end‑arum, pariund‑arum
pari‑end‑orum, pariund‑orum
Dat. Pl.
pari‑end‑is, pariund‑is
pari‑end‑is, pariund‑is
pari‑end‑is, pariund‑is
Akk. Pl.
pari‑end‑os, pariund‑os
pari‑end‑as, pariund‑as
pari‑end‑a, pariund‑a
Abl. Pl.
pari‑end‑is, pariund‑is
pari‑end‑is, pariund‑is
pari‑end‑is, pariund‑is