Deklination zu «datus -ūs, m»

Deklination zu «datus -ūs, m»

Deklination

Nom. Sg.
dat‑us
Gen. Sg.
dat‑us
Dat. Sg.
dat‑ui
Akk. Sg.
dat‑um
Abl. Sg.
dat‑u
Nom. Pl.
Gen. Pl.
Dat. Pl.
Akk. Pl.
Abl. Pl.