Deklination zu «exultātiō exultātiōni, f»

Deklination zu «exultātiō exultātiōni, f»

Deklination

Nom. Sg.
exultatio, exsultatio
Gen. Sg.
exultation‑is, exsultationis
Dat. Sg.
exultation‑i, exsultationi
Akk. Sg.
exultation‑em, exsultationem
Abl. Sg.
exultation‑e, exsultatione
Nom. Pl.
exultation‑es, exsultationes
Gen. Pl.
exultation‑um, exsultationum
Dat. Pl.
exultation‑ibus, exsultationibus
Akk. Pl.
exultation‑es, exsultationes
Abl. Pl.
exultation‑ibus, exsultationibus