Konjugation zu «aurāre, aurō, aurāvī, aurātum»

Konjugation zu «aurāre, aurō, aurāvī, aurātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
aur‑o
aur‑e‑m
aura‑ba‑m
aura‑re‑m
aura‑b‑o
2. Pers. Sg.
aura‑s
aur‑e‑s
aura‑ba‑s
aura‑re‑s
aura‑bi‑s
3. Pers. Sg.
aura‑t
aur‑e‑t
aura‑ba‑t
aura‑re‑t
aura‑bi‑t
1. Pers. Pl.
aura‑mus
aur‑e‑mus
aura‑ba‑mus
aura‑re‑mus
aura‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
aura‑tis
aur‑e‑tis
aura‑ba‑tis
aura‑re‑tis
aura‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
aura‑nt
aur‑e‑nt
aura‑ba‑nt
aura‑re‑nt
aura‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
aur‑or
aur‑e‑r
aura‑ba‑r
aura‑re‑r
aura‑b‑or
2. Pers. Sg.
aura‑ris
aur‑e‑ris, aur‑e‑re
aura‑ba‑ris, aura‑ba‑re
aura‑re‑ris, aura‑re‑re
aura‑be‑ris, aura‑be‑re
3. Pers. Sg.
aura‑tur
aur‑e‑tur
aura‑ba‑tur
aura‑re‑tur
aura‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
aura‑mur
aur‑e‑mur
aura‑ba‑mur
aura‑re‑mur
aura‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
aura‑mini
aur‑e‑mini
aura‑ba‑mini
aura‑re‑mini
aura‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
aura‑ntur
aur‑e‑ntur
aura‑ba‑ntur
aura‑re‑ntur
aura‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
aurav‑i
aurav‑eri‑m
aurav‑era‑m
aurav‑isse‑m
aurav‑ero
2. Pers. Sg.
aurav‑isti
aurav‑eri‑s
aurav‑era‑s
aurav‑isse‑s
aurav‑eris
3. Pers. Sg.
aurav‑it
aurav‑eri‑t
aurav‑era‑t
aurav‑isse‑t
aurav‑erit
1. Pers. Pl.
aurav‑imus
aurav‑eri‑mus
aurav‑era‑mus
aurav‑isse‑mus
aurav‑erimus
2. Pers. Pl.
aurav‑istis
aurav‑eri‑tis
aurav‑era‑tis
aurav‑isse‑tis
aurav‑eritis
3. Pers. Pl.
aurav‑erunt, aurav‑ere
aurav‑eri‑nt
aurav‑era‑nt
aurav‑isse‑nt
aurav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
aurat‑us sum
aurat‑us sim
aurat‑us eram
aurat‑us essem
aurat‑us ero
2. Pers. Sg.
aurat‑us es
aurat‑us sis
aurat‑us eras
aurat‑us esses
aurat‑us eris
3. Pers. Sg.
aurat‑us est
aurat‑us sit
aurat‑us erat
aurat‑us esset
aurat‑us erit
1. Pers. Pl.
aurat‑i sumus
aurat‑i simus
aurat‑i eramus
aurat‑i essemus
aurat‑i erimus
2. Pers. Pl.
aurat‑i estis
aurat‑i sitis
aurat‑i eratis
aurat‑i essetis
aurat‑i eritis
3. Pers. Pl.
aurat‑i sunt
aurat‑i sint
aurat‑i erant
aurat‑i essent
aurat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
aurans aurantis
Part. Fut. Akt.
auraturus a um
Part. Perf. Pass.
auratus a um
Gerundium
aura‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
aurandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
aura
aura‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
aurare
aura‑ri, aura‑rier
Infinitiv Perf.
aurav‑isse
aurat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
auratur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
aurat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
aurans
aurans
aurans
Gen. Sg.
aurant‑is
aurant‑is
aurant‑is
Dat. Sg.
aurant‑i
aurant‑i
aurant‑i
Akk. Sg.
aurant‑em
aurant‑em
aurans
Abl. Sg.
aurant‑e
aurant‑e
aurant‑e
Nom. Pl.
aurant‑es
aurant‑es
aurant‑ia
Gen. Pl.
aurant‑ium
aurant‑ium
aurant‑ium
Dat. Pl.
aurant‑ibus
aurant‑ibus
aurant‑ibus
Akk. Pl.
aurant‑es, aurant‑is
aurant‑es, aurant‑is
aurant‑ia
Abl. Pl.
aurant‑ibus
aurant‑ibus
aurant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
aurat‑us
aurat‑a
aurat‑um
Gen. Sg.
aurat‑i
aurat‑ae
aurat‑i
Dat. Sg.
aurat‑o
aurat‑ae
aurat‑o
Akk. Sg.
aurat‑um
aurat‑am
aurat‑um
Abl. Sg.
aurat‑o
aurat‑a
aurat‑o
Nom. Pl.
aurat‑i
aurat‑ae
aurat‑a
Gen. Pl.
aurat‑orum
aurat‑arum
aurat‑orum
Dat. Pl.
aurat‑is
aurat‑is
aurat‑is
Akk. Pl.
aurat‑os
aurat‑as
aurat‑a
Abl. Pl.
aurat‑is
aurat‑is
aurat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
auratur‑us
auratur‑a
auratur‑um
Gen. Sg.
auratur‑i
auratur‑ae
auratur‑i
Dat. Sg.
auratur‑o
auratur‑ae
auratur‑o
Akk. Sg.
auratur‑um
auratur‑am
auratur‑um
Abl. Sg.
auratur‑o
auratur‑a
auratur‑o
Nom. Pl.
auratur‑i
auratur‑ae
auratur‑a
Gen. Pl.
auratur‑orum
auratur‑arum
auratur‑orum
Dat. Pl.
auratur‑is
auratur‑is
auratur‑is
Akk. Pl.
auratur‑os
auratur‑as
auratur‑a
Abl. Pl.
auratur‑is
auratur‑is
auratur‑is

Gerundium

Gen.
aura‑ndi
Dat.
aura‑ndo
Akk.
aura‑ndum
Abl.
aura‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
aurand‑us
aurand‑a
aurand‑um
Gen. Sg.
aurand‑i
aurand‑ae
aurand‑i
Dat. Sg.
aurand‑o
aurand‑ae
aurand‑o
Akk. Sg.
aurand‑um
aurand‑am
aurand‑um
Abl. Sg.
aurand‑o
aurand‑a
aurand‑o
Nom. Pl.
aurand‑i
aurand‑ae
aurand‑a
Gen. Pl.
aurand‑orum
aurand‑arum
aurand‑orum
Dat. Pl.
aurand‑is
aurand‑is
aurand‑is
Akk. Pl.
aurand‑os
aurand‑as
aurand‑a
Abl. Pl.
aurand‑is
aurand‑is
aurand‑is