Konjugation zu «lamberāre, lamberō,-,-»

Konjugation zu «lamberāre, lamberō,-,-»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
lamber‑o
lamber‑e‑m
lambera‑ba‑m
lambera‑re‑m
lambera‑b‑o
2. Pers. Sg.
lambera‑s
lamber‑e‑s
lambera‑ba‑s
lambera‑re‑s
lambera‑bi‑s
3. Pers. Sg.
lambera‑t
lamber‑e‑t
lambera‑ba‑t
lambera‑re‑t
lambera‑bi‑t
1. Pers. Pl.
lambera‑mus
lamber‑e‑mus
lambera‑ba‑mus
lambera‑re‑mus
lambera‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
lambera‑tis
lamber‑e‑tis
lambera‑ba‑tis
lambera‑re‑tis
lambera‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
lambera‑nt
lamber‑e‑nt
lambera‑ba‑nt
lambera‑re‑nt
lambera‑bu‑nt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
lamberans lamberantis
Part. Fut. Akt.
Part. Perf. Pass.
Gerundium
lambera‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
lamberandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
lambera
lambera‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
lamberare
Infinitiv Perf.
Infinitiv Fut.

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
lamberans
lamberans
lamberans
Gen. Sg.
lamberant‑is
lamberant‑is
lamberant‑is
Dat. Sg.
lamberant‑i
lamberant‑i
lamberant‑i
Akk. Sg.
lamberant‑em
lamberant‑em
lamberans
Abl. Sg.
lamberant‑e
lamberant‑e
lamberant‑e
Nom. Pl.
lamberant‑es
lamberant‑es
lamberant‑ia
Gen. Pl.
lamberant‑ium
lamberant‑ium
lamberant‑ium
Dat. Pl.
lamberant‑ibus
lamberant‑ibus
lamberant‑ibus
Akk. Pl.
lamberant‑es, lamberant‑is
lamberant‑es, lamberant‑is
lamberant‑ia
Abl. Pl.
lamberant‑ibus
lamberant‑ibus
lamberant‑ibus

Gerundium

Gen.
lambera‑ndi
Dat.
lambera‑ndo
Akk.
lambera‑ndum
Abl.
lambera‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
lamberand‑us
lamberand‑a
lamberand‑um
Gen. Sg.
lamberand‑i
lamberand‑ae
lamberand‑i
Dat. Sg.
lamberand‑o
lamberand‑ae
lamberand‑o
Akk. Sg.
lamberand‑um
lamberand‑am
lamberand‑um
Abl. Sg.
lamberand‑o
lamberand‑a
lamberand‑o
Nom. Pl.
lamberand‑i
lamberand‑ae
lamberand‑a
Gen. Pl.
lamberand‑orum
lamberand‑arum
lamberand‑orum
Dat. Pl.
lamberand‑is
lamberand‑is
lamberand‑is
Akk. Pl.
lamberand‑os
lamberand‑as
lamberand‑a
Abl. Pl.
lamberand‑is
lamberand‑is
lamberand‑is