Konjugation zu «arctāre, arctō, arctāvī, arctātum»

Konjugation zu «arctāre, arctō, arctāvī, arctātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
arct‑o
arct‑e‑m
arcta‑ba‑m
arcta‑re‑m
arcta‑b‑o
2. Pers. Sg.
arcta‑s
arct‑e‑s
arcta‑ba‑s
arcta‑re‑s
arcta‑bi‑s
3. Pers. Sg.
arcta‑t
arct‑e‑t
arcta‑ba‑t
arcta‑re‑t
arcta‑bi‑t
1. Pers. Pl.
arcta‑mus
arct‑e‑mus
arcta‑ba‑mus
arcta‑re‑mus
arcta‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
arcta‑tis
arct‑e‑tis
arcta‑ba‑tis
arcta‑re‑tis
arcta‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
arcta‑nt
arct‑e‑nt
arcta‑ba‑nt
arcta‑re‑nt
arcta‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
arct‑or
arct‑e‑r
arcta‑ba‑r
arcta‑re‑r
arcta‑b‑or
2. Pers. Sg.
arcta‑ris
arct‑e‑ris, arct‑e‑re
arcta‑ba‑ris, arcta‑ba‑re
arcta‑re‑ris, arcta‑re‑re
arcta‑be‑ris, arcta‑be‑re
3. Pers. Sg.
arcta‑tur
arct‑e‑tur
arcta‑ba‑tur
arcta‑re‑tur
arcta‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
arcta‑mur
arct‑e‑mur
arcta‑ba‑mur
arcta‑re‑mur
arcta‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
arcta‑mini
arct‑e‑mini
arcta‑ba‑mini
arcta‑re‑mini
arcta‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
arcta‑ntur
arct‑e‑ntur
arcta‑ba‑ntur
arcta‑re‑ntur
arcta‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
arctav‑i
arctav‑eri‑m
arctav‑era‑m
arctav‑isse‑m
arctav‑ero
2. Pers. Sg.
arctav‑isti
arctav‑eri‑s
arctav‑era‑s
arctav‑isse‑s
arctav‑eris
3. Pers. Sg.
arctav‑it
arctav‑eri‑t
arctav‑era‑t
arctav‑isse‑t
arctav‑erit
1. Pers. Pl.
arctav‑imus
arctav‑eri‑mus
arctav‑era‑mus
arctav‑isse‑mus
arctav‑erimus
2. Pers. Pl.
arctav‑istis
arctav‑eri‑tis
arctav‑era‑tis
arctav‑isse‑tis
arctav‑eritis
3. Pers. Pl.
arctav‑erunt, arctav‑ere
arctav‑eri‑nt
arctav‑era‑nt
arctav‑isse‑nt
arctav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
arctat‑us sum
arctat‑us sim
arctat‑us eram
arctat‑us essem
arctat‑us ero
2. Pers. Sg.
arctat‑us es
arctat‑us sis
arctat‑us eras
arctat‑us esses
arctat‑us eris
3. Pers. Sg.
arctat‑us est
arctat‑us sit
arctat‑us erat
arctat‑us esset
arctat‑us erit
1. Pers. Pl.
arctat‑i sumus
arctat‑i simus
arctat‑i eramus
arctat‑i essemus
arctat‑i erimus
2. Pers. Pl.
arctat‑i estis
arctat‑i sitis
arctat‑i eratis
arctat‑i essetis
arctat‑i eritis
3. Pers. Pl.
arctat‑i sunt
arctat‑i sint
arctat‑i erant
arctat‑i essent
arctat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
arctans arctantis
Part. Fut. Akt.
arctaturus a um
Part. Perf. Pass.
arctatus a um
Gerundium
arcta‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
arctandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
arcta
arcta‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
arctare
arcta‑ri, arcta‑rier
Infinitiv Perf.
arctav‑isse
arctat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
arctatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
arctat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
arctans
arctans
arctans
Gen. Sg.
arctant‑is
arctant‑is
arctant‑is
Dat. Sg.
arctant‑i
arctant‑i
arctant‑i
Akk. Sg.
arctant‑em
arctant‑em
arctans
Abl. Sg.
arctant‑e
arctant‑e
arctant‑e
Nom. Pl.
arctant‑es
arctant‑es
arctant‑ia
Gen. Pl.
arctant‑ium
arctant‑ium
arctant‑ium
Dat. Pl.
arctant‑ibus
arctant‑ibus
arctant‑ibus
Akk. Pl.
arctant‑es, arctant‑is
arctant‑es, arctant‑is
arctant‑ia
Abl. Pl.
arctant‑ibus
arctant‑ibus
arctant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
arctat‑us
arctat‑a
arctat‑um
Gen. Sg.
arctat‑i
arctat‑ae
arctat‑i
Dat. Sg.
arctat‑o
arctat‑ae
arctat‑o
Akk. Sg.
arctat‑um
arctat‑am
arctat‑um
Abl. Sg.
arctat‑o
arctat‑a
arctat‑o
Nom. Pl.
arctat‑i
arctat‑ae
arctat‑a
Gen. Pl.
arctat‑orum
arctat‑arum
arctat‑orum
Dat. Pl.
arctat‑is
arctat‑is
arctat‑is
Akk. Pl.
arctat‑os
arctat‑as
arctat‑a
Abl. Pl.
arctat‑is
arctat‑is
arctat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
arctatur‑us
arctatur‑a
arctatur‑um
Gen. Sg.
arctatur‑i
arctatur‑ae
arctatur‑i
Dat. Sg.
arctatur‑o
arctatur‑ae
arctatur‑o
Akk. Sg.
arctatur‑um
arctatur‑am
arctatur‑um
Abl. Sg.
arctatur‑o
arctatur‑a
arctatur‑o
Nom. Pl.
arctatur‑i
arctatur‑ae
arctatur‑a
Gen. Pl.
arctatur‑orum
arctatur‑arum
arctatur‑orum
Dat. Pl.
arctatur‑is
arctatur‑is
arctatur‑is
Akk. Pl.
arctatur‑os
arctatur‑as
arctatur‑a
Abl. Pl.
arctatur‑is
arctatur‑is
arctatur‑is

Gerundium

Gen.
arcta‑ndi
Dat.
arcta‑ndo
Akk.
arcta‑ndum
Abl.
arcta‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
arctand‑us
arctand‑a
arctand‑um
Gen. Sg.
arctand‑i
arctand‑ae
arctand‑i
Dat. Sg.
arctand‑o
arctand‑ae
arctand‑o
Akk. Sg.
arctand‑um
arctand‑am
arctand‑um
Abl. Sg.
arctand‑o
arctand‑a
arctand‑o
Nom. Pl.
arctand‑i
arctand‑ae
arctand‑a
Gen. Pl.
arctand‑orum
arctand‑arum
arctand‑orum
Dat. Pl.
arctand‑is
arctand‑is
arctand‑is
Akk. Pl.
arctand‑os
arctand‑as
arctand‑a
Abl. Pl.
arctand‑is
arctand‑is
arctand‑is