Konjugation zu «nexāre, nexō,-,-»

Konjugation zu «nexāre, nexō,-,-»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
nex‑o
nex‑e‑m
nexa‑ba‑m
nexa‑re‑m
nexa‑b‑o
2. Pers. Sg.
nexa‑s
nex‑e‑s
nexa‑ba‑s
nexa‑re‑s
nexa‑bi‑s
3. Pers. Sg.
nexa‑t
nex‑e‑t
nexa‑ba‑t
nexa‑re‑t
nexa‑bi‑t
1. Pers. Pl.
nexa‑mus
nex‑e‑mus
nexa‑ba‑mus
nexa‑re‑mus
nexa‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
nexa‑tis
nex‑e‑tis
nexa‑ba‑tis
nexa‑re‑tis
nexa‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
nexa‑nt
nex‑e‑nt
nexa‑ba‑nt
nexa‑re‑nt
nexa‑bu‑nt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
nexans nexantis
Part. Fut. Akt.
Part. Perf. Pass.
Gerundium
nexa‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
nexandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
nexa
nexa‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
nexare
Infinitiv Perf.
Infinitiv Fut.

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
nexans
nexans
nexans
Gen. Sg.
nexant‑is
nexant‑is
nexant‑is
Dat. Sg.
nexant‑i
nexant‑i
nexant‑i
Akk. Sg.
nexant‑em, nixantem
nexant‑em, nixantem
nexans
Abl. Sg.
nexant‑e
nexant‑e
nexant‑e
Nom. Pl.
nexant‑es
nexant‑es
nexant‑ia
Gen. Pl.
nexant‑ium
nexant‑ium
nexant‑ium
Dat. Pl.
nexant‑ibus
nexant‑ibus
nexant‑ibus
Akk. Pl.
nexant‑es, nexant‑is
nexant‑es, nexant‑is
nexant‑ia
Abl. Pl.
nexant‑ibus
nexant‑ibus
nexant‑ibus

Gerundium

Gen.
nexa‑ndi
Dat.
nexa‑ndo
Akk.
nexa‑ndum
Abl.
nexa‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
nexand‑us
nexand‑a
nexand‑um
Gen. Sg.
nexand‑i
nexand‑ae
nexand‑i
Dat. Sg.
nexand‑o
nexand‑ae
nexand‑o
Akk. Sg.
nexand‑um
nexand‑am
nexand‑um
Abl. Sg.
nexand‑o
nexand‑a
nexand‑o
Nom. Pl.
nexand‑i
nexand‑ae
nexand‑a
Gen. Pl.
nexand‑orum
nexand‑arum
nexand‑orum
Dat. Pl.
nexand‑is
nexand‑is
nexand‑is
Akk. Pl.
nexand‑os
nexand‑as
nexand‑a
Abl. Pl.
nexand‑is
nexand‑is
nexand‑is