Konjugation zu «pīlāre, pīlō, pīlāvī, pīlātum»

Konjugation zu «pīlāre, pīlō, pīlāvī, pīlātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
pil‑o
pil‑e‑m
pila‑ba‑m
pila‑re‑m
pila‑b‑o
2. Pers. Sg.
pila‑s
pil‑e‑s
pila‑ba‑s
pila‑re‑s
pila‑bi‑s
3. Pers. Sg.
pila‑t
pil‑e‑t
pila‑ba‑t
pila‑re‑t
pila‑bi‑t
1. Pers. Pl.
pila‑mus
pil‑e‑mus
pila‑ba‑mus
pila‑re‑mus
pila‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
pila‑tis
pil‑e‑tis
pila‑ba‑tis
pila‑re‑tis
pila‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
pila‑nt
pil‑e‑nt
pila‑ba‑nt
pila‑re‑nt
pila‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
pil‑or
pil‑e‑r
pila‑ba‑r
pila‑re‑r
pila‑b‑or
2. Pers. Sg.
pila‑ris
pil‑e‑ris, pil‑e‑re
pila‑ba‑ris, pila‑ba‑re
pila‑re‑ris, pila‑re‑re
pila‑be‑ris, pila‑be‑re
3. Pers. Sg.
pila‑tur
pil‑e‑tur
pila‑ba‑tur
pila‑re‑tur
pila‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
pila‑mur
pil‑e‑mur
pila‑ba‑mur
pila‑re‑mur
pila‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
pila‑mini
pil‑e‑mini
pila‑ba‑mini
pila‑re‑mini
pila‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
pila‑ntur
pil‑e‑ntur
pila‑ba‑ntur
pila‑re‑ntur
pila‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
pilav‑i
pilav‑eri‑m
pilav‑era‑m
pilav‑isse‑m
pilav‑ero
2. Pers. Sg.
pilav‑isti
pilav‑eri‑s
pilav‑era‑s
pilav‑isse‑s
pilav‑eris
3. Pers. Sg.
pilav‑it
pilav‑eri‑t
pilav‑era‑t
pilav‑isse‑t
pilav‑erit
1. Pers. Pl.
pilav‑imus
pilav‑eri‑mus
pilav‑era‑mus
pilav‑isse‑mus
pilav‑erimus
2. Pers. Pl.
pilav‑istis
pilav‑eri‑tis
pilav‑era‑tis
pilav‑isse‑tis
pilav‑eritis
3. Pers. Pl.
pilav‑erunt, pilav‑ere
pilav‑eri‑nt
pilav‑era‑nt
pilav‑isse‑nt
pilav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
pilat‑us sum
pilat‑us sim
pilat‑us eram
pilat‑us essem
pilat‑us ero
2. Pers. Sg.
pilat‑us es
pilat‑us sis
pilat‑us eras
pilat‑us esses
pilat‑us eris
3. Pers. Sg.
pilat‑us est
pilat‑us sit
pilat‑us erat
pilat‑us esset
pilat‑us erit
1. Pers. Pl.
pilat‑i sumus
pilat‑i simus
pilat‑i eramus
pilat‑i essemus
pilat‑i erimus
2. Pers. Pl.
pilat‑i estis
pilat‑i sitis
pilat‑i eratis
pilat‑i essetis
pilat‑i eritis
3. Pers. Pl.
pilat‑i sunt
pilat‑i sint
pilat‑i erant
pilat‑i essent
pilat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
pilans pilantis
Part. Fut. Akt.
pilaturus a um
Part. Perf. Pass.
pilatus a um
Gerundium
pila‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
pilandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
pila
pila‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
pilare
pila‑ri, pila‑rier
Infinitiv Perf.
pilav‑isse
pilat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
pilatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
pilat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pilans
pilans
pilans
Gen. Sg.
pilant‑is
pilant‑is
pilant‑is
Dat. Sg.
pilant‑i
pilant‑i
pilant‑i
Akk. Sg.
pilant‑em
pilant‑em
pilans
Abl. Sg.
pilant‑e
pilant‑e
pilant‑e
Nom. Pl.
pilant‑es
pilant‑es
pilant‑ia
Gen. Pl.
pilant‑ium
pilant‑ium
pilant‑ium
Dat. Pl.
pilant‑ibus
pilant‑ibus
pilant‑ibus
Akk. Pl.
pilant‑es, pilant‑is
pilant‑es, pilant‑is
pilant‑ia
Abl. Pl.
pilant‑ibus
pilant‑ibus
pilant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pilat‑us
pilat‑a
pilat‑um
Gen. Sg.
pilat‑i
pilat‑ae
pilat‑i
Dat. Sg.
pilat‑o
pilat‑ae
pilat‑o
Akk. Sg.
pilat‑um
pilat‑am
pilat‑um
Abl. Sg.
pilat‑o
pilat‑a
pilat‑o
Nom. Pl.
pilat‑i
pilat‑ae
pilat‑a
Gen. Pl.
pilat‑orum
pilat‑arum
pilat‑orum
Dat. Pl.
pilat‑is
pilat‑is
pilat‑is
Akk. Pl.
pilat‑os
pilat‑as
pilat‑a
Abl. Pl.
pilat‑is
pilat‑is
pilat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pilatur‑us
pilatur‑a
pilatur‑um
Gen. Sg.
pilatur‑i
pilatur‑ae
pilatur‑i
Dat. Sg.
pilatur‑o
pilatur‑ae
pilatur‑o
Akk. Sg.
pilatur‑um
pilatur‑am
pilatur‑um
Abl. Sg.
pilatur‑o
pilatur‑a
pilatur‑o
Nom. Pl.
pilatur‑i
pilatur‑ae
pilatur‑a
Gen. Pl.
pilatur‑orum
pilatur‑arum
pilatur‑orum
Dat. Pl.
pilatur‑is
pilatur‑is
pilatur‑is
Akk. Pl.
pilatur‑os
pilatur‑as
pilatur‑a
Abl. Pl.
pilatur‑is
pilatur‑is
pilatur‑is

Gerundium

Gen.
pila‑ndi
Dat.
pila‑ndo
Akk.
pila‑ndum
Abl.
pila‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
piland‑us
piland‑a
piland‑um
Gen. Sg.
piland‑i
piland‑ae
piland‑i
Dat. Sg.
piland‑o
piland‑ae
piland‑o
Akk. Sg.
piland‑um
piland‑am
piland‑um
Abl. Sg.
piland‑o
piland‑a
piland‑o
Nom. Pl.
piland‑i
piland‑ae
piland‑a
Gen. Pl.
piland‑orum
piland‑arum
piland‑orum
Dat. Pl.
piland‑is
piland‑is
piland‑is
Akk. Pl.
piland‑os
piland‑as
piland‑a
Abl. Pl.
piland‑is
piland‑is
piland‑is