Konjugation zu «plāgāre, plāgō, plāgāvī, plāgātum»

Konjugation zu «plāgāre, plāgō, plāgāvī, plāgātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
plag‑o
plag‑e‑m
plaga‑ba‑m
plaga‑re‑m
plaga‑b‑o
2. Pers. Sg.
plaga‑s
plag‑e‑s
plaga‑ba‑s
plaga‑re‑s
plaga‑bi‑s
3. Pers. Sg.
plaga‑t
plag‑e‑t
plaga‑ba‑t
plaga‑re‑t
plaga‑bi‑t
1. Pers. Pl.
plaga‑mus
plag‑e‑mus
plaga‑ba‑mus
plaga‑re‑mus
plaga‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
plaga‑tis
plag‑e‑tis
plaga‑ba‑tis
plaga‑re‑tis
plaga‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
plaga‑nt
plag‑e‑nt
plaga‑ba‑nt
plaga‑re‑nt
plaga‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
plag‑or
plag‑e‑r
plaga‑ba‑r
plaga‑re‑r
plaga‑b‑or
2. Pers. Sg.
plaga‑ris
plag‑e‑ris, plag‑e‑re
plaga‑ba‑ris, plaga‑ba‑re
plaga‑re‑ris, plaga‑re‑re
plaga‑be‑ris, plaga‑be‑re
3. Pers. Sg.
plaga‑tur
plag‑e‑tur
plaga‑ba‑tur
plaga‑re‑tur
plaga‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
plaga‑mur
plag‑e‑mur
plaga‑ba‑mur
plaga‑re‑mur
plaga‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
plaga‑mini
plag‑e‑mini
plaga‑ba‑mini
plaga‑re‑mini
plaga‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
plaga‑ntur
plag‑e‑ntur
plaga‑ba‑ntur
plaga‑re‑ntur
plaga‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
plagav‑i
plagav‑eri‑m
plagav‑era‑m
plagav‑isse‑m
plagav‑ero
2. Pers. Sg.
plagav‑isti
plagav‑eri‑s
plagav‑era‑s
plagav‑isse‑s
plagav‑eris
3. Pers. Sg.
plagav‑it
plagav‑eri‑t
plagav‑era‑t
plagav‑isse‑t
plagav‑erit
1. Pers. Pl.
plagav‑imus
plagav‑eri‑mus
plagav‑era‑mus
plagav‑isse‑mus
plagav‑erimus
2. Pers. Pl.
plagav‑istis
plagav‑eri‑tis
plagav‑era‑tis
plagav‑isse‑tis
plagav‑eritis
3. Pers. Pl.
plagav‑erunt, plagav‑ere
plagav‑eri‑nt
plagav‑era‑nt
plagav‑isse‑nt
plagav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
plagat‑us sum
plagat‑us sim
plagat‑us eram
plagat‑us essem
plagat‑us ero
2. Pers. Sg.
plagat‑us es
plagat‑us sis
plagat‑us eras
plagat‑us esses
plagat‑us eris
3. Pers. Sg.
plagat‑us est
plagat‑us sit
plagat‑us erat
plagat‑us esset
plagat‑us erit
1. Pers. Pl.
plagat‑i sumus
plagat‑i simus
plagat‑i eramus
plagat‑i essemus
plagat‑i erimus
2. Pers. Pl.
plagat‑i estis
plagat‑i sitis
plagat‑i eratis
plagat‑i essetis
plagat‑i eritis
3. Pers. Pl.
plagat‑i sunt
plagat‑i sint
plagat‑i erant
plagat‑i essent
plagat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
plagans plagantis
Part. Fut. Akt.
plagaturus a um
Part. Perf. Pass.
plagatus a um
Gerundium
plaga‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
plagandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
plaga
plaga‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
plagare
plaga‑ri, plaga‑rier
Infinitiv Perf.
plagav‑isse
plagat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
plagatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
plagat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
plagans
plagans
plagans
Gen. Sg.
plagant‑is
plagant‑is
plagant‑is
Dat. Sg.
plagant‑i
plagant‑i
plagant‑i
Akk. Sg.
plagant‑em
plagant‑em
plagans
Abl. Sg.
plagant‑e
plagant‑e
plagant‑e
Nom. Pl.
plagant‑es
plagant‑es
plagant‑ia
Gen. Pl.
plagant‑ium
plagant‑ium
plagant‑ium
Dat. Pl.
plagant‑ibus
plagant‑ibus
plagant‑ibus
Akk. Pl.
plagant‑es, plagant‑is
plagant‑es, plagant‑is
plagant‑ia
Abl. Pl.
plagant‑ibus
plagant‑ibus
plagant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
plagat‑us
plagat‑a
plagat‑um
Gen. Sg.
plagat‑i
plagat‑ae
plagat‑i
Dat. Sg.
plagat‑o
plagat‑ae
plagat‑o
Akk. Sg.
plagat‑um
plagat‑am
plagat‑um
Abl. Sg.
plagat‑o
plagat‑a
plagat‑o
Nom. Pl.
plagat‑i
plagat‑ae
plagat‑a
Gen. Pl.
plagat‑orum
plagat‑arum
plagat‑orum
Dat. Pl.
plagat‑is
plagat‑is
plagat‑is
Akk. Pl.
plagat‑os
plagat‑as
plagat‑a
Abl. Pl.
plagat‑is
plagat‑is
plagat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
plagatur‑us
plagatur‑a
plagatur‑um
Gen. Sg.
plagatur‑i
plagatur‑ae
plagatur‑i
Dat. Sg.
plagatur‑o
plagatur‑ae
plagatur‑o
Akk. Sg.
plagatur‑um
plagatur‑am
plagatur‑um
Abl. Sg.
plagatur‑o
plagatur‑a
plagatur‑o
Nom. Pl.
plagatur‑i
plagatur‑ae
plagatur‑a
Gen. Pl.
plagatur‑orum
plagatur‑arum
plagatur‑orum
Dat. Pl.
plagatur‑is
plagatur‑is
plagatur‑is
Akk. Pl.
plagatur‑os
plagatur‑as
plagatur‑a
Abl. Pl.
plagatur‑is
plagatur‑is
plagatur‑is

Gerundium

Gen.
plaga‑ndi
Dat.
plaga‑ndo
Akk.
plaga‑ndum
Abl.
plaga‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
plagand‑us
plagand‑a
plagand‑um
Gen. Sg.
plagand‑i
plagand‑ae
plagand‑i
Dat. Sg.
plagand‑o
plagand‑ae
plagand‑o
Akk. Sg.
plagand‑um
plagand‑am
plagand‑um
Abl. Sg.
plagand‑o
plagand‑a
plagand‑o
Nom. Pl.
plagand‑i
plagand‑ae
plagand‑a
Gen. Pl.
plagand‑orum
plagand‑arum
plagand‑orum
Dat. Pl.
plagand‑is
plagand‑is
plagand‑is
Akk. Pl.
plagand‑os
plagand‑as
plagand‑a
Abl. Pl.
plagand‑is
plagand‑is
plagand‑is