Konjugation zu «tūtāre, tūtō, tūtāvī, tūtātum»

Konjugation zu «tūtāre, tūtō, tūtāvī, tūtātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
tut‑o
tut‑e‑m
tuta‑ba‑m
tuta‑re‑m
tuta‑b‑o
2. Pers. Sg.
tuta‑s
tut‑e‑s
tuta‑ba‑s
tuta‑re‑s
tuta‑bi‑s
3. Pers. Sg.
tuta‑t
tut‑e‑t
tuta‑ba‑t
tuta‑re‑t
tuta‑bi‑t
1. Pers. Pl.
tuta‑mus
tut‑e‑mus
tuta‑ba‑mus
tuta‑re‑mus
tuta‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
tuta‑tis
tut‑e‑tis
tuta‑ba‑tis
tuta‑re‑tis
tuta‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
tuta‑nt
tut‑e‑nt
tuta‑ba‑nt
tuta‑re‑nt
tuta‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
tut‑or
tut‑e‑r
tuta‑ba‑r
tuta‑re‑r
tuta‑b‑or
2. Pers. Sg.
tuta‑ris
tut‑e‑ris, tut‑e‑re
tuta‑ba‑ris, tuta‑ba‑re
tuta‑re‑ris, tuta‑re‑re
tuta‑be‑ris, tuta‑be‑re
3. Pers. Sg.
tuta‑tur
tut‑e‑tur
tuta‑ba‑tur
tuta‑re‑tur
tuta‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
tuta‑mur
tut‑e‑mur
tuta‑ba‑mur
tuta‑re‑mur
tuta‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
tuta‑mini
tut‑e‑mini
tuta‑ba‑mini
tuta‑re‑mini
tuta‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
tuta‑ntur
tut‑e‑ntur
tuta‑ba‑ntur
tuta‑re‑ntur
tuta‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
tutav‑i
tutav‑eri‑m
tutav‑era‑m
tutav‑isse‑m
tutav‑ero
2. Pers. Sg.
tutav‑isti
tutav‑eri‑s
tutav‑era‑s
tutav‑isse‑s
tutav‑eris
3. Pers. Sg.
tutav‑it
tutav‑eri‑t
tutav‑era‑t
tutav‑isse‑t
tutav‑erit
1. Pers. Pl.
tutav‑imus
tutav‑eri‑mus
tutav‑era‑mus
tutav‑isse‑mus
tutav‑erimus
2. Pers. Pl.
tutav‑istis
tutav‑eri‑tis
tutav‑era‑tis
tutav‑isse‑tis
tutav‑eritis
3. Pers. Pl.
tutav‑erunt, tutav‑ere
tutav‑eri‑nt
tutav‑era‑nt
tutav‑isse‑nt
tutav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
tutat‑us sum
tutat‑us sim
tutat‑us eram
tutat‑us essem
tutat‑us ero
2. Pers. Sg.
tutat‑us es
tutat‑us sis
tutat‑us eras
tutat‑us esses
tutat‑us eris
3. Pers. Sg.
tutat‑us est
tutat‑us sit
tutat‑us erat
tutat‑us esset
tutat‑us erit
1. Pers. Pl.
tutat‑i sumus
tutat‑i simus
tutat‑i eramus
tutat‑i essemus
tutat‑i erimus
2. Pers. Pl.
tutat‑i estis
tutat‑i sitis
tutat‑i eratis
tutat‑i essetis
tutat‑i eritis
3. Pers. Pl.
tutat‑i sunt
tutat‑i sint
tutat‑i erant
tutat‑i essent
tutat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
tutans tutantis
Part. Fut. Akt.
tutaturus a um
Part. Perf. Pass.
tutatus a um
Gerundium
tuta‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
tutandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
tuta
tuta‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
tutare
tuta‑ri, tuta‑rier
Infinitiv Perf.
tutav‑isse
tutat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
tutatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
tutat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
tutans
tutans
tutans
Gen. Sg.
tutant‑is
tutant‑is
tutant‑is
Dat. Sg.
tutant‑i
tutant‑i
tutant‑i
Akk. Sg.
tutant‑em
tutant‑em
tutans
Abl. Sg.
tutant‑e
tutant‑e
tutant‑e
Nom. Pl.
tutant‑es
tutant‑es
tutant‑ia
Gen. Pl.
tutant‑ium
tutant‑ium
tutant‑ium
Dat. Pl.
tutant‑ibus
tutant‑ibus
tutant‑ibus
Akk. Pl.
tutant‑es, tutant‑is
tutant‑es, tutant‑is
tutant‑ia
Abl. Pl.
tutant‑ibus
tutant‑ibus
tutant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
tutat‑us
tutat‑a
tutat‑um
Gen. Sg.
tutat‑i
tutat‑ae
tutat‑i
Dat. Sg.
tutat‑o
tutat‑ae
tutat‑o
Akk. Sg.
tutat‑um
tutat‑am
tutat‑um
Abl. Sg.
tutat‑o
tutat‑a
tutat‑o
Nom. Pl.
tutat‑i
tutat‑ae
tutat‑a
Gen. Pl.
tutat‑orum
tutat‑arum
tutat‑orum
Dat. Pl.
tutat‑is
tutat‑is
tutat‑is
Akk. Pl.
tutat‑os
tutat‑as
tutat‑a
Abl. Pl.
tutat‑is
tutat‑is
tutat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
tutatur‑us
tutatur‑a
tutatur‑um
Gen. Sg.
tutatur‑i
tutatur‑ae
tutatur‑i
Dat. Sg.
tutatur‑o
tutatur‑ae
tutatur‑o
Akk. Sg.
tutatur‑um
tutatur‑am
tutatur‑um
Abl. Sg.
tutatur‑o
tutatur‑a
tutatur‑o
Nom. Pl.
tutatur‑i
tutatur‑ae
tutatur‑a
Gen. Pl.
tutatur‑orum
tutatur‑arum
tutatur‑orum
Dat. Pl.
tutatur‑is
tutatur‑is
tutatur‑is
Akk. Pl.
tutatur‑os
tutatur‑as
tutatur‑a
Abl. Pl.
tutatur‑is
tutatur‑is
tutatur‑is

Gerundium

Gen.
tuta‑ndi
Dat.
tuta‑ndo
Akk.
tuta‑ndum
Abl.
tuta‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
tutand‑us
tutand‑a
tutand‑um
Gen. Sg.
tutand‑i
tutand‑ae
tutand‑i
Dat. Sg.
tutand‑o
tutand‑ae
tutand‑o
Akk. Sg.
tutand‑um
tutand‑am
tutand‑um
Abl. Sg.
tutand‑o
tutand‑a
tutand‑o
Nom. Pl.
tutand‑i
tutand‑ae
tutand‑a
Gen. Pl.
tutand‑orum
tutand‑arum
tutand‑orum
Dat. Pl.
tutand‑is
tutand‑is
tutand‑is
Akk. Pl.
tutand‑os
tutand‑as
tutand‑a
Abl. Pl.
tutand‑is
tutand‑is
tutand‑is