Konjugation zu «bāiulāre, bāiulō, bāiulāvī, bāiulātum»

Konjugation zu «bāiulāre, bāiulō, bāiulāvī, bāiulātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
baiul‑o
baiul‑e‑m
baiula‑ba‑m
baiula‑re‑m
baiula‑b‑o
2. Pers. Sg.
baiula‑s
baiul‑e‑s
baiula‑ba‑s
baiula‑re‑s
baiula‑bi‑s
3. Pers. Sg.
baiula‑t
baiul‑e‑t
baiula‑ba‑t
baiula‑re‑t
baiula‑bi‑t
1. Pers. Pl.
baiula‑mus
baiul‑e‑mus
baiula‑ba‑mus
baiula‑re‑mus
baiula‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
baiula‑tis
baiul‑e‑tis
baiula‑ba‑tis
baiula‑re‑tis
baiula‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
baiula‑nt
baiul‑e‑nt
baiula‑ba‑nt
baiula‑re‑nt
baiula‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
baiulav‑i
baiulav‑eri‑m
baiulav‑era‑m
baiulav‑isse‑m
baiulav‑ero
2. Pers. Sg.
baiulav‑isti
baiulav‑eri‑s
baiulav‑era‑s
baiulav‑isse‑s
baiulav‑eris
3. Pers. Sg.
baiulav‑it
baiulav‑eri‑t
baiulav‑era‑t
baiulav‑isse‑t
baiulav‑erit
1. Pers. Pl.
baiulav‑imus
baiulav‑eri‑mus
baiulav‑era‑mus
baiulav‑isse‑mus
baiulav‑erimus
2. Pers. Pl.
baiulav‑istis
baiulav‑eri‑tis
baiulav‑era‑tis
baiulav‑isse‑tis
baiulav‑eritis
3. Pers. Pl.
baiulav‑erunt, baiulav‑ere
baiulav‑eri‑nt
baiulav‑era‑nt
baiulav‑isse‑nt
baiulav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
baiulat‑um est
baiulat‑um sit
baiulat‑um erat
baiulat‑um esset
baiulat‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
baiulans baiulantis
Part. Fut. Akt.
baiulaturus a um
Part. Perf. Pass.
baiulat‑um
Gerundium
baiula‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
baiula‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
baiula
baiula‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
baiulare, baiolare
baiula‑ri, baiula‑rier
Infinitiv Perf.
baiulav‑isse
baiulat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
baiulatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
baiulat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
baiulans
baiulans
baiulans
Gen. Sg.
baiulant‑is
baiulant‑is
baiulant‑is
Dat. Sg.
baiulant‑i
baiulant‑i
baiulant‑i
Akk. Sg.
baiulant‑em
baiulant‑em
baiulans
Abl. Sg.
baiulant‑e
baiulant‑e
baiulant‑e
Nom. Pl.
baiulant‑es
baiulant‑es
baiulant‑ia
Gen. Pl.
baiulant‑ium
baiulant‑ium
baiulant‑ium
Dat. Pl.
baiulant‑ibus
baiulant‑ibus
baiulant‑ibus
Akk. Pl.
baiulant‑es, baiulant‑is
baiulant‑es, baiulant‑is
baiulant‑ia
Abl. Pl.
baiulant‑ibus
baiulant‑ibus
baiulant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
baiulat‑us
baiulat‑a
baiulat‑um
Gen. Sg.
baiulat‑i
baiulat‑ae
baiulat‑i
Dat. Sg.
baiulat‑o
baiulat‑ae
baiulat‑o
Akk. Sg.
baiulat‑um
baiulat‑am
baiulat‑um
Abl. Sg.
baiulat‑o
baiulat‑a
baiulat‑o
Nom. Pl.
baiulat‑i
baiulat‑ae
baiulat‑a
Gen. Pl.
baiulat‑orum
baiulat‑arum
baiulat‑orum
Dat. Pl.
baiulat‑is
baiulat‑is
baiulat‑is
Akk. Pl.
baiulat‑os
baiulat‑as
baiulat‑a
Abl. Pl.
baiulat‑is
baiulat‑is
baiulat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
baiulatur‑us
baiulatur‑a
baiulatur‑um
Gen. Sg.
baiulatur‑i
baiulatur‑ae
baiulatur‑i
Dat. Sg.
baiulatur‑o
baiulatur‑ae
baiulatur‑o
Akk. Sg.
baiulatur‑um
baiulatur‑am
baiulatur‑um
Abl. Sg.
baiulatur‑o
baiulatur‑a
baiulatur‑o
Nom. Pl.
baiulatur‑i
baiulatur‑ae
baiulatur‑a
Gen. Pl.
baiulatur‑orum
baiulatur‑arum
baiulatur‑orum
Dat. Pl.
baiulatur‑is
baiulatur‑is
baiulatur‑is
Akk. Pl.
baiulatur‑os
baiulatur‑as
baiulatur‑a
Abl. Pl.
baiulatur‑is
baiulatur‑is
baiulatur‑is

Gerundium

Gen.
baiula‑ndi
Dat.
baiula‑ndo
Akk.
baiula‑ndum
Abl.
baiula‑ndo